Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών (Κυρωτικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Βελγίου για την Αμοιβαία Προστασία Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, η οποία υπογράφθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Ιουλίου 2015. Την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. Α79.110 και ημερομηνία 14 Ιουλίου 2015.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας, καθώς και με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σκοπός της συμφωνίας είναι η διασφάλιση της προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών που παράγονται από κοινού ή ανταλλάσσονται μεταξύ των μερών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με την προαναφερθείσα συμφωνία καθορίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας για το κάθε μέρος.

2. Οι αρχές προστασίας διαβαθμισμένων πληροφοριών.

3. Οι διαβαθμισμένες συμβάσεις.

4. Ο τρόπος διαβίβασης διαβαθμισμένων πληροφοριών.

5. Η αναπαραγωγή και μετάφραση διαβαθμισμένων πληροφοριών.

6. Η καταστροφή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

7. Οι επισκέψεις των μερών.

8. Η παραβίαση ασφαλείας.

9. Η διαβούλευση.

10. Η επίλυση διαφορών.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

 

29 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων