Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Μέρους Κεντρική Αφρική, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2016. Στην συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Ενδιάμεσης Συμφωνίας ενόψει Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Μέρους Κεντρική Αφρική, αφετέρου, η οποία υπογράφηκε από τους αντιπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον αντιπρόσωπο της Δημοκρατίας του Καμερούν στο Γιαουντέ στις 15 Ιανουαρίου 2009 και στις Βρυξέλλες στις 22 Ιανουαρίου 2009.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υπό αναφορά συμφωνία στοχεύει στη μείωση και μακροπρόθεσμα στην εξάλειψη της φτώχιας, στην προώθηση μιας ανταγωνιστικότερης και διαφοροποιημένης περιφερειακής οικονομίας στην Κεντρική Αφρική και μιας πιο δυναμικής ανάπτυξης, στην προαγωγή της περιφερειακής ολοκλήρωσης, της οικονομικής συνεργασίας και της χρηστής διακυβέρνησης στην περιφέρεια της Κεντρικής Αφρικής, στην προώθηση της προοδευτικής ένταξης του μέρους “Κεντρική Αφρική” στην παγκόσμια οικονομία, στη βελτίωση των ικανοτήτων του μέρους “Κεντρική Αφρική” σε θέματα εμπορικής πολιτικής και σε ζητήματα συναφή με το εμπόριο, στη θέσπιση και στην υλοποίηση ενός αποτελεσματικού, προβλέψιμου και διαφανούς περιφερειακού κανονιστικού πλαισίου για το εμπόριο και τις επενδύσεις στην περιφέρεια της Κεντρικής Αφρικής, στην ενίσχυση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ των μερών με βάση την αλληλεγγύη και το αμοιβαίο συμφέρον και στην προώθηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και στην αύξηση της απασχόλησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατά πλειοψηφία του πρόεδρου και του αναπληρωτή πρόεδρου της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τάχθηκε υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

29 Μαρτίου 2016

  

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων