Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφηκε στις 26 Μαΐου 2014 στη Λευκωσία δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 76.957 και ημερομηνία 23 Μαΐου 2014.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, καθώς και με τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία των μερών κυρίως σε τομείς όπως η ιατρική φροντίδα, η κατάρτιση υγειονομικού προσωπικού, η προώθηση της υγείας και η πρόληψη ασθενειών, ο υγειονομικός έλεγχος τροφίμων, αγαθών και περιβαλλοντικών παραγόντων, ο επιδημιολογικός έλεγχος μεταδιδόμενων και παρασιτικών ασθενειών, η νομοθεσία και οι κανονισμοί που αφορούν στην υγεία, η πολιτική για τα φάρμακα, η ιατρική επιστήμη και η μεταρρύθμιση της φροντίδας υγείας.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, η συνεργασία στους πιο πάνω αναφερόμενους τομείς θα επιτευχθεί μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού και των κανονισμών και των απαιτήσεων του τομέα αυτού, καθώς και στατιστικών δεδομένων στον τομέα της υγείας και της νομοθεσίας, μέσω της ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων για εκπαιδευτικούς και συμβουλευτικούς σκοπούς, της ανταλλαγής πληροφοριών και πρακτικών αποτελεσμάτων σχετικά με προβλήματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για τις χώρες, της άμεσης επικοινωνίας μεταξύ οργανισμών υγείας και ινστιτούτων, της επεξεργασίας κοινών έργων και της συμμετοχής σε διεθνή φόρουμ για την υγεία τα οποία διοργανώνονται από τις δύο χώρες.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

29 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων