Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Γεώργιος Προκοπίου Μη μέλη της επιτροπής:
Αριστοτέλης Μισός Κυριάκος Χατζηγιάννης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ευγένιος Χαμπουλλάς
Ανδρέας Μιχαηλίδης Γιώργος Περδίκης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν τo πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή είχε την ευκαιρία να εξετάσει το νομοσχέδιο πριν από την κατάθεσή του στη Βουλή σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η γενική διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ-ΠΟΑΣ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ και ΣΥΠΑΛΚ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου στα πλαίσια της εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκρατικοποίηση του εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Λεμεσού.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο διασφαλίζει το καθεστώς εργοδότησης και τα δικαιώματα των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, περιλαμβανομένων των εργασιακών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και ωφελημάτων τους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης του εμπορικού τμήματος του λιμανιού Λεμεσού προέκυψε η ανάγκη για αλλαγή στο θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η οποία μετατρέπεται από διαχειριστής του λιμανιού σε ρυθμιστή. Ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής, θα προκύψει νέα οργανωτική δομή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στην οποία δεν είναι εφικτό να περιληφθεί το σύνολο του υφιστάμενου προσωπικού της. Συναφώς, το προσωπικό που δε θα καλύπτεται από τη νέα δομή της Αρχής Λιμένων Κύπρου και δεν ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο προσφέρει η εκτελεστική εξουσία ως επιλογή, θα μεταφερθεί μέσω απόσπασης στη δημόσια υπηρεσία.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη διευκρινιστικά επί ερωτημάτων που τέθηκαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου τόσο από τους βουλευτές όσο και από τους παρευρισκομένους, επεξήγησε στην επιτροπή ορισμένες πρόνοιές του.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ-ΠΟΑΣ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου για λόγους αρχής, δηλώνοντας τη διαφωνία τους με την αποκρατικοποίηση του εμπορικού τμήματος του λιμανιού της Λεμεσού.

Οι εκπρόσωποι της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΥΠΑΛΚ διαφώνησαν με συγκεκριμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου, αναφέροντας ότι η νέα οργανωσιακή δομή της Αρχής Λιμένων Κύπρου δεν έχει συμφωνηθεί και δε φαίνεται να καλύπτει θέσεις που κατέχουν μέλη της συντεχνίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των διατάξεων του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων