Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου και στις 10 και 17 Μαρτίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της Παγκύπριας Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ, παρόλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμου, ώστε:

1. να παραταθεί αναδρομικά η αναστολή της ισχύος των διατάξεών του που καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των ψυχιατρικών κέντρων με νοσηλευτές εγγεγραμμένους στο μητρώο ψυχιατρικής νοσηλευτικής από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016 και να επιτρέπεται η στελέχωσή τους με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής και

2. να παραταθεί αναδρομικά η αναστολή της ισχύος των διατάξεών του που καθορίζουν τις απαιτήσεις για στελέχωση των μαιευτικών ή γυναικολογικών μονάδων με εγγεγραμμένες μαίες από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 και να επιτρέπεται η στελέχωσή τους με νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, με την προτεινόμενη αναστολή σκοπείται η αποφυγή προβλημάτων στη στελέχωση των μαιευτικών/γυναικολογικών και των ψυχιατρικών κέντρων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει στην εγχώρια αγορά εργασίας επαρκής αριθμός νοσηλευτών με τις συγκεκριμένες ειδικότητες, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη συμμόρφωση των εν λόγω ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με τις σχετικές απαιτήσεις του οικείου νόμου.

Σημειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω διατάξεων βρισκόταν σε αναστολή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 δυνάμει σχετικών διατάξεων του περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) (Τροποποιητικού) Νόμου του 2010, Νόμος 129(Ι) του 2010.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, της Παγκύπριας Μαιευτικής Γυναικολογικής Εταιρείας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών και του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου διαφώνησαν με την προτεινόμενη παράταση της αναστολής της ισχύος των σχετικών διατάξεων της βασικής νομοθεσίας σε σχέση με τα ψυχιατρικά κέντρα, επειδή όπως ανέφεραν εντός των επόμενων δύο μηνών θα υπάρξει επαρκής αριθμός αποφοίτων ψυχιατρικής νοσηλευτικής και ως εκ τούτου θα είναι δυνατή η εφαρμογή των απαιτήσεων του νόμου για στελέχωση των ψυχιατρικών κέντρων με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι δήλωσαν ότι η παρατεταμένη αναστολή της ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων του βασικού νόμου επιτρέπει στους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων να επιλέγουν την εργοδότηση νοσηλευτών γενικής νοσηλευτικής ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που υπάρχουν ορισμένοι διαθέσιμοι για εργασία νοσηλευτές με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, με αποτέλεσμα οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές να αναγκάζονται να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό με καλύτερους όρους εργασίας.

Ο εκπρόσωπος της ΣΕΚ επισήμανε ότι ορισμένοι εργοδότες εκμεταλλεύονται την αναστολή της εφαρμογής των απαιτήσεων του οικείου νόμου όσον αφορά το εξειδικευμένο προσωπικό και προσλαμβάνουν μη οργανωμένο σε συντεχνίες προσωπικό με πολύ χαμηλό μισθό και με επαχθείς όρους εργασίας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ συμφώνησε με την προτεινόμενη παράταση, δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και κυρίως μαιών, και σημείωσε περαιτέρω ότι, αφού λήξει η αναστολή της ισχύος των σχετικών διατάξεων, δεν πρέπει να θυματοποιηθεί ή να απολυθεί το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται στα κέντρα αυτά.

Υπό το φως των πιο πάνω στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος της επιτροπής ζήτησε από το Υπουργείο Υγείας να μελετήσει το ενδεχόμενο μείωσης της περιόδου αναστολής της ισχύος των σχετικών διατάξεων σε σχέση με τα ψυχιατρικά κέντρα, δεδομένου ότι θα αποφοιτήσουν πολύ σύντομα νοσηλευτές ψυχιατρικής νοσηλευτικής.

Τοποθετούμενο στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας με επιστολή του, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή ότι επιμένει στην προώθηση του νομοσχεδίου ως αυτό κατατέθηκε στη Βουλή και διαφωνεί με τη μείωση του χρόνου αναστολής σε σχέση με τα ψυχιατρικά κέντρα, επειδή χρειάζεται να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την προσαρμογή της αγοράς εργασίας στα νέα δεδομένα και για την αποφυγή μαζικών απολύσεων από το υφιστάμενο προσωπικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες θέσεις:

1. O πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

21η Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων