Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε αυθημερόν την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καταβληθεί το ετήσιο ή το εξαμηνιαίο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος για το έτος 2016, η οποία λήγει σήμερα 10 Μαρτίου, παραταθεί μέχρι τις 24 Μαρτίου του τρέχοντος μήνα.

Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής, η προώθηση αυτής κρίθηκε αναγκαία καθότι υπήρξε μεγάλη δυσκολία στην καταβολή του τέλους κυκλοφορίας λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον τεράστιο αριθμό αιτήσεων για ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

10 Μαρτίου 2016

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων