Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Νίκος Νουρής
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές κ. Ανδρέα Κυπριανού, Κυριάκο Χατζηγιάννη και Νίκο Νουρή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου και στις 3 Μαρτίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Πολεοδομικό Συμβούλιο, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων και η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, ώστε να επεκταθεί η ισχύς πολεοδομικών αδειών που έχουν ήδη εκδοθεί και αφορούν αναπτύξεις που δεν υλοποιήθηκαν εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια πολεοδομική αρχή, δεδομένου ότι αυτό συνεπάγεται πρόσθετο κόστος και καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της οικονομικής κρίσης που έπληξε την κυπριακή οικονομία και εξαιτίας των συνεπειών της στην υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές πολεοδομικές άδειες.

Τοποθετούμενος σχετικά επί των προνοιών της πρότασης νόμου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσε στην επιτροπή ότι ανάλογες ρυθμίσεις για την επέκταση του συνολικού χρόνου ισχύος των πολεοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων εισήχθησαν στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2011 [Νόμος 164(Ι) του 2011]. Ειδικότερα, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι στόχος των εν λόγω ρυθμίσεων ήταν να παρασχεθεί περαιτέρω χρόνος για την υλοποίηση έργων σε σχέση με τα οποία παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που έπληξε την κυπριακή οικονομία. Επιπρόσθετα, επισήμανε ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία η ισχύς πολεοδομικής άδειας δύναται να παραταθεί, έστω και αν δεν έχουν εκτελεστεί οποιεσδήποτε εργασίες, σε περίπτωση που υποβληθεί σχετική αίτηση οποτεδήποτε εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών πριν από τη λήξη της ισχύος της εν λόγω άδειας. Παράλληλα, τόνισε διευκρινιστικά ότι σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία δεν παρατείνεται η ισχύς πολεοδομικής άδειας μόνο στην περίπτωση που στο μεταξύ έχει τροποποιηθεί το οικείο σχέδιο ανάπτυξης κατά τρόπο που να μην επιτρέπεται πλέον η χορήγηση πολεοδομικής άδειας για συγκεκριμένη ανάπτυξη, νοουμένου όμως ότι ταυτόχρονα δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες για την υλοποίησή της σε μη αναστρέψιμο βαθμό. Συναφώς, ο ίδιος εκπρόσωπος διατύπωσε τη θέση ότι ο σκοπός της πρότασης νόμου υπερκαλύπτεται από τις υφιστάμενες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας για την παράταση της ισχύος των πολεοδομικών αδειών.

Οι υπόλοιπες πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και με τη σύμφωνη γνώμη των εισηγητών της πρότασης νόμου, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενό της, ώστε αυτό να διαλαμβάνει ότι η ισχύς των πολεοδομικών αδειών θα δύναται να παραταθεί για επιπρόσθετη περίοδο δύο ετών στην περίπτωση μίας μονάδας και πέντε ετών σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, αντί για επιπρόσθετη περίοδο έξι και τριών ετών, αντίστοιχα, που προβλέπει ο προτεινόμενος νόμος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα θέση της, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

 

7 Μαρτίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων