Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 21ης Μαΐου 2015 και 18 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια της συζήτησης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών και ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, της επαρχιακής διοίκησης Λευκωσίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του ΕΤΕΚ, του Πολεοδομικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ, του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών και του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου. Οι επαρχιακές διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων και η Διεθνής Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η εισαγωγή ρυθμίσεων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας σε σχέση με οικοδομές οι οποίες κρίνεται ότι είναι σε επικίνδυνη κατάσταση ή χρήζουν επιδιορθώσεων.

2. Η παροχή εξουσίας στις αρμόδιες αρχές να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες οικοδομών, μελετητές και επιβλέποντες μηχανικούς, σε περίπτωση που αυτοί παραβαίνουν ή παραλείπουν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας αναφορικά με την αδειοδότηση αναπτύξεων ακίνητης ιδιοκτησίας.

3. Η διεύρυνση της διακριτικής ευχέρειας του Υπουργού Εσωτερικών να εξαιρεί ορισμένες κατηγορίες κατασκευών οι οποίες εμπίπτουν στον όρο “οικοδομή” από την υποχρέωση εξασφάλισης οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τους κυβερνητικούς αρμοδίους, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε αφενός να βελτιωθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση αναπτύξεων ακίνητης ιδιοκτησίας και αφετέρου να καταστεί πιο αποτελεσματική η παρέμβαση των αρμόδιων αρχών στην αντιμετώπιση ορισμένων διαχρονικών προβλημάτων που ενδεχομένως να άπτονται της ασφάλειας του κοινού.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου η επιτροπή επικεντρώθηκε σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας και ζήτησε την κατάθεση πρόσθετων στοιχείων και επεξηγήσεων. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις και εισηγήσεις από ορισμένες ενδιαφερόμενες πλευρές οι οποίες παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Στη βάση της διεξαχθείσας συζήτησης σύμφωνα με τα πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, στο οποίο περιέλαβε τροποποιήσεις για τη βελτίωση της διατύπωσης ορισμένων προνοιών, για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής τους. Επιπρόσθετα, οι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου εισηγήθηκαν την προσθήκη προνοιών, ώστε να παρασχεθεί στις αρμόδιες αρχές η εξουσία να εκδίδουν άδεια διαίρεσης οικοδομής αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση προσώπου που έχει συμφέρον στην οικοδομή ή στο διαχωρισμό, με απώτερο σκοπό τον απεγκλωβισμό ιδιοκτητών οικοδομών των οποίων η αδειοδότηση πραγματοποιήθηκε πριν από την τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου το 2011, στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του συστήματος ελέγχου της ανάπτυξης και έκδοσης εκσυγχρονισμένων τίτλων ιδιοκτησίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε την πιο πάνω εισήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για περαιτέρω τροποποίηση του νομοσχεδίου και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενό του.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο θα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016».

 

  

 

1η Μαρτίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων