Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Χρίστος Μέσης Φειδίας Σαρίκας
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριάσεών της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 23 Οκτωβρίου 2014 και 18 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΕΤΕΚ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας. Το Πολεοδομικό Συμβούλιο, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων και ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 86 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, είναι η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών, οι οποίοι ρυθμίζουν την υποβολή αιτήσεων στις πολεοδομικές αρχές και την άσκηση ιεραρχικής προσφυγής αφενός κατά των πολεοδομικών αποφάσεων που εκδίδουν οι εν λόγω αρχές και αφετέρου για την παράλειψη έκδοσης πολεοδομικής απόφασης, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, η αναθεώρηση των ισχυόντων περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών κρίθηκε αναγκαία, ώστε αυτοί να συνάδουν με ορισμένες διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όπως αυτός έχει εκτενώς τροποποιηθεί από την ημερομηνία θέσπισης των υπό κατάργηση κανονισμών. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την προτεινόμενη αναθεώρηση εκσυγχρονίζεται το ισχύον σύστημα εξασφάλισης διαβουλεύσεων με την υιοθέτηση νέων διοικητικών διαδικασιών, ώστε σε ορισμένες περιπτώσεις οι σχετικές διαβουλεύσεις να διεξάγονται από τον αιτητή ή το μελετητή της ανάπτυξης αντί από την οικεία πολεοδομική αρχή.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της διατύπωσαν προβληματισμούς και επιφυλάξεις αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του ισχύοντος μέχρι σήμερα συστήματος εξασφάλισης διαβουλεύσεων και εισηγήθηκαν όπως παρασχεθεί η δυνατότητα εισαγωγής σχετικών ρυθμίσεων για την ηλεκτρονική υποβολή στις αρμόδιες αρχές ορισμένων εγγράφων και τη διαχείριση αυτών.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως δήλωσαν στην επιτροπή ότι η πιο πάνω εισήγηση δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο παρόν στάδιο, δεδομένου ότι το σχετικό πρόγραμμα για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται με βάση τη νομοθεσία περί πολεοδομίας και χωροταξίας, καθώς και για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των απαιτούμενων εγγράφων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μετά από ένα χρόνο περίπου σε πιλοτική βάση.

Παράλληλα, εισηγήσεις, παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σε σχέση με τους προτεινόμενους κανονισμούς διατυπώθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής και εξέθεσαν τις απόψεις τους.

Στη βάση των όσων λέχθηκαν κατά τη συζήτηση των κανονισμών, το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο των υπό συζήτηση κανονισμών, στο οποίο περιλήφθηκαν τροποποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης ορισμένων προνοιών τους.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών των κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια της Βουλής.

 

23 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων