Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (ΕΟΠΕ) αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου Μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Μέλος στον ΕΟΠΕ (Κυρωτικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Πρόδρομος Προδρόμου Φειδίας Σαρίκας
Αδάμος Αδάμου Δημήτρης Συλλούρης
Μάριος Καρογιάν  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, καθώς και ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Επιτροπής Κύπρου CERN. Το Υπουργείο Οικονομικών, το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (ΕΟΠΕ) αναφορικά με τη χορήγηση της ιδιότητας του Συνδεδεμένου Μέλους, ως το προηγούμενο στάδιο πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μέλους στον ΕΟΠΕ, η οποία υπεγράφη στις 5 Οκτωβρίου 2012 δυνάμει της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.059 και ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2012.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και τα γραπτά στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υπό αναφορά συμφωνία, όπως προκύπτει και από τη μελέτη κόστους-οφέλους που έχει διεξαχθεί, θα προσφέρει την αναγκαία τεχνογνωσία στις κυπριακές εταιρείες, για να αναπτύξουν το απαραίτητο ανταγωνιστικό και επαγγελματικό κλίμα, θα αναβαθμίσει και θα προβάλει την Κύπρο στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι και θα βοηθήσει στην κατάρτιση φοιτητών και μαθητών μέσα από τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα του ΕΟΠΕ.

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή της Κύπρου στον εν λόγω οργανισμό αποτελεί αναγκαίο βήμα στο πλαίσιο της υιοθέτησης μιας νέας, ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία θα στηρίζεται στους πυλώνες της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Συναφώς, η συμμετοχή αναμένεται ότι θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος δημιουργίας, εξέλιξης και προώθησης της ανθρώπινης γνώσης, η οποία θα δώσει υψηλή προστιθέμενη αξία στην ανταγωνιστικότητα της χώρας διεθνώς και θα συντελέσει στην αύξηση των δεικτών ευημερίας της κυπριακής κοινωνίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η Δημοκρατία αναγκάστηκε να ζητήσει παράταση από την αναφερόμενη στη συμφωνία τελική ημερομηνία κύρωσής της λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασής της, αφού με την κύρωσή της θα καταβάλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών ετήσια συνδρομή ύψους ενός εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία της υπό αναφορά συμφωνίας είναι η 5η Απριλίου 2016.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου. Σημειώνεται ότι η ΟΕΒ με επιστολή της, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2016, ενημέρωσε την επιτροπή ότι συμφωνεί με τους σκοπούς του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

23 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων