Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2016 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 15 και 22 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2016 προβλέπει δαπάνες ύψους €210.000 και έσοδα ύψους €210.010, τα οποία προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες αφορούν μεταξύ άλλων την αντιμισθία του προέδρου και των μελών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, καθώς και τις συνεισφορές στα διάφορα ταμεία (€77.654), λειτουργικά έξοδα γραφείου (€35.080), εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (€17.000) και σύμβαση υπηρεσιών (€61.000).

Όπως είναι γνωστό, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητες που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την ευθύνη μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Να παρέχει εκ των προτέρων αξιολόγηση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων της κυβέρνησης, που ετοιμάζονται στα πλαίσια κατάρτισης του προϋπολογισμού και του Στρατηγικού Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής με σκοπό την υιοθέτησή τους.

2. Να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, σύμφωνα με σχετικές Οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Να παρέχει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων δημόσια αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής.

4. Να παρέχει εκτιμήσεις, οι οποίες δημοσιοποιούνται, σε σχέση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

5. Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα στον τομέα των δημόσιων οικονομικών τα οποία του ανατίθενται, στα πλαίσια του σχετικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόμο.

Περαιτέρω, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχει ως αποστολή τη δημόσια, έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση, με στόχο την αποφυγή δημοσιονομικού εκτροχιασμού, ο οποίος ενδεχομένως να συνεπάγεται τη λήψη κοινωνικά επώδυνων μέτρων, τα οποία θα μπορούσε να αποφευχθούν, και προς υλοποίηση του στόχου αυτού εκδίδει εκθέσεις (φθινοπωρινή και εαρινή), στις οποίες μεταξύ άλλων γίνεται μια γενική ανασκόπηση των προβλέψεων για τα μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας από διάφορους οργανισμούς και φορείς, παρατίθεται η αξιολόγηση των προβλέψεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού και αναλύονται οι κυριότεροι, κατά την άποψη του συμβουλίου, κίνδυνοι που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα της Κύπρου.

Στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω προϋπολογισμού ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δήλωσε ότι, με την έξοδο της Δημοκρατίας από το μνημόνιο και τη διακοπή της χρηματοδότησης μέσω αυτού, η Δημοκρατία πρέπει να εξεύρει τρόπους να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της χώρας από μόνη της.

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι τα ομόλογα της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν σε μη επενδυτική βαθμίδα (junk) ελλοχεύει κινδύνους για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας.

Την ανησυχία του εξέφρασε επίσης για τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα ταμεία συντάξεων των ημκρατικών οργανισμών, τα οποία ενδέχεται το κράτος να κληθεί να καλύψει.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι στο παρόν στάδιο διαμορφώνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και μέχρι το έτος 2020 αναμένεται να ολοκληρωθεί η δημοσιονομική ένωση των κρατών μελών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρόβλημα υποστελέχωσης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο στο παρόν στάδιο λειτουργεί με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους τομείς της δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς να επιδεικνύεται ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς τους. Λόγω των σημαντικών υποχρεώσεών του, καθώς και των αυξημένων αρμοδιοτήτων που αναμένεται να του ανατεθούν, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναγκάζεται να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στη δομή του με αγορά υπηρεσιών, για την οποία ενδέχεται να απαιτηθούν αυξημένα κονδύλια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση των δαπανών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για το έτος 2016.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

23 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων