Αρχείο

    

Κοινή συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τα νομοσχέδια «Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» και «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

 

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή  Νομικών:

          Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος       

          Γεώργιος Προκοπίου

Άριστος Δαμιανού

          Αριστοτέλης Μισός

Γιώργος Λουκαΐδης

          Ζαχαρίας Ζαχαρίου 

Αντώνης Αντωνίου

          Ανδρέας Μιχαηλίδης

Φειδίας Σαρίκας

          Αντρέας Φακοντής

 

          Κώστας Κώστα

 

          Χριστάκης Τζιοβάνης

 

          Νίκος Νικολαΐδης

 

          Όπως είναι γνωστό, για τα πιο πάνω νομοσχέδια έχει ήδη κυκλοφορήσει στην ολομέλεια της Βουλής σχετική κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι σκοποί και οι επιδιώξεις τους.  Ύστερα όμως από την αναβολή της συζήτησής τους από την ολομέλεια του σώματος στις 3 Δεκεμβρίου 2015, την 21η και στις 28 Ιανουαρίου, καθώς και στις 11 Φεβρουαρίου 2016, οι επιτροπές επανεξέτασαν τα νομοσχέδια σε τρεις νέες συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 4, 11 και 18 Φεβρουαρίου 2016. 

          Σημειώνεται ότι η συζήτηση και ψήφιση των πιο πάνω νομοσχεδίων από την ολομέλεια του σώματος αναβλήθηκε, ώστε οι επιτροπές να επανεξετάσουν ορισμένα ζητήματα στα πλαίσια προσπάθειας για ομόφωνη κατάληξη επί του συνόλου των προτεινόμενων διατάξεών τους.

          Στα πλαίσια της επανεξέτασης των νομοσχεδίων από τις επιτροπές βουλευτές μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους ως προς την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προτεινόμενων νόμων για την επίτευξη του επιδιωκόμενου με αυτούς στόχου, καταθέτοντας προς τούτο στις επιτροπές σχετικές μελέτες.  Επιπρόσθετα, τα ίδια μέλη έθεσαν εκ νέου τον προβληματισμό για το ζήτημα της λήψης αίματος για προκαταρκτική ή εργαστηριακή εξέταση στα πλαίσια του γενικότερου προβληματισμού προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  Περαιτέρω, διαφώνησαν με σχετική πρόνοια που περιλαμβάνεται στο πρώτο νομοσχέδιο και αφορά τη δυνατότητα μέλους της αστυνομίας να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που οδηγεί ή αποπειράται να οδηγήσει οποιοδήποτε όχημα σε οποιαδήποτε οδό να παράσχει δείγμα σάλιου για προκαταρκτική εξέταση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εύλογης υποψίας. 

          Παράλληλα, κατά την επανεξέταση των νομοσχεδίων από τις επιτροπές τις τελευταίες απασχόλησε, πέραν των πιο πάνω θεμάτων, το θέμα της ίδρυσης ειδικού ταμείου στο οποίο θα κατατίθενται τα έσοδα που προέρχονται από καταδίκες δυνάμει των προτεινόμενων διατάξεων και τα οποία θα διατίθενται για σκοπούς απεξάρτησης ουσιοεξαρτώμενων προσώπων, καθώς και το ζήτημα της καταστροφής των δειγμάτων σάλιου που συλλέγονται για τους σκοπούς των προτεινόμενων νόμων.

          Με βάση τα όσα διαμείφθηκαν στις επιτροπές, οι τελευταίες αποφάσισαν αφενός μεν τη διατήρηση των προνοιών που περιλαμβάνονται στο πρώτο νομοσχέδιο και αφορούν τη δυνατότητα μέλους της αστυνομίας να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που οδηγεί ή αποπειράται να οδηγήσει οποιοδήποτε όχημα σε οποιαδήποτε οδό να παράσχει δείγμα σάλιου για προκαταρκτική εξέταση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εύλογης υποψίας, και αφετέρου την αναθεώρηση άλλων προνοιών του, επιφέροντας σε αυτό τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

1.         Την αντικατάσταση της δυνατότητας λήψης δείγματος αίματος για εργαστηριακή ανίχνευση ναρκωτικών με τη λήψη δείγματος σάλιου.

2.         Τη θεσμοθέτηση της επίκλησης ιατρικών λόγων ως υπεράσπισης του προσώπου που θα διαπράττει το ποινικό αδίκημα της άρνησης ή της αποφυγής παραχώρησης δείγματος σάλιου για προκαταρκτική ή εργαστηριακή εξέταση, όταν αυτό του ζητηθεί, με βάση τις διατάξεις του πρώτου νομοσχεδίου.

3.         Τον καθορισμό χρονικού πλαισίου καταστροφής των δειγμάτων σάλιου, καθώς και των αρχείων φύλαξης αυτών και τη στοιχειοθέτηση ποινικού αδικήματος για την παράβαση των προνοιών αυτών.

4.         Την κατάθεση των εσόδων που προέρχονται από καταδίκες δυνάμει των προτεινόμενων διατάξεων σε ειδικό ταμείο και τη διάθεση αυτών για σκοπούς απεξάρτησης ουσιοεξαρτώμενων προσώπων.

          Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, οι επιτροπές προχώρησαν σε αναθεώρηση αυτού μόνο από νομοτεχνικής άποψης, η οποία προέκυψε λόγω της αναθεώρησης του πρώτου νομοσχέδιου. 

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών αποφάσισαν, κατά πλειοψηφία των προέδρων αυτών και των βουλευτών τους μελών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των βουλευτών τους μελών του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθούν στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση των νομοσχεδίων σε νόμους όπως αυτά αναθεωρήθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω.

          Τα μέλη των επιτροπών βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των αναθεωρημένων διατάξεων των νομοσχεδίων κατά τη συζήτησή τους ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

 

23 Φεβρουαρίου 2016

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων