Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νουρής Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το ΚΕΒΕ, η ΣΕΚ και η ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν να παραστούν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνεται όμως ότι το ΚΕΒΕ διεμήνυσε γραπτώς στην επιτροπή ότι συμφωνεί με το περιεχόμενο των προτεινόμενων κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Πετρελαιοειδών Νόμου, είναι η τροποποίηση του Κανονισμού 21Α των ομότιτλων κανονισμών, που αφορά τον ορισμό του όρου «εξουσιοδοτημένο πρόσωπο», ώστε να προβλέπεται σ’ αυτόν ότι ο διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, είναι ο αρμόδιος για την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης για τη διεξαγωγή ελέγχων, αντί ο διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με την προτεινόμενη τροποποίηση η αρμοδιότητα για την παροχή της εξουσιοδότησης στα πρόσωπα που θα ασκούν τον έλεγχο των πτητικών οργανικών ουσιών (VOCs) σε κινητές δεξαμενές επί οχημάτων και τον έλεγχο της στεγανότητας των δεξαμενών και της ορθής λειτουργίας τους επαναφέρεται στο διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, όπως ίσχυε με βάση τους περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικούς) (Αρ. 2) Κανονισμούς του 2002 (ΚΔΠ 319/2002). Σημειώνεται ότι εκ παραδρομής και χωρίς σκοπιμότητα, με τους περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2014 (ΚΔΠ 469/2014) είχε τροποποιηθεί ο Κανονισμός 21Α των κανονισμών αυτών και λανθασμένα η συγκεκριμένη αρμοδιότητα μεταβιβάστηκε στο διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το προσχέδιο των κανονισμών δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, λόγω του ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει το ευρύτερο κοινό, τα οργανωμένα σύνολα ή τους δύο οργανισμούς οι οποίοι είναι ήδη εξουσιοδοτημένοι από το διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο των κινητών δεξαμενών επί οχημάτων. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών συμφωνεί με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

16 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων