Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016»

Παρόντες:

Χρίστος Μέσης, προεδρεύων Αθηνά Κυριακίδου
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας
Κυριάκος Χατζηγιάννης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Νουρής Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από την ίδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, ώστε να αντιμετωπιστούν ορισμένα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την πρακτική εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει τον καταρτισμό και την τήρηση ορισμένων μητρώων από τον Έφορο εντός τριών μηνών από το διορισμό του, ώστε να καθοριστεί ότι ο καταρτισμός αυτών θα δύναται να διενεργηθεί μέχρι την 1η Αυγούστου 2016.

2. Διαμόρφωση των σχετικών διατάξεών της που προβλέπουν τη διενέργεια από το Συμβούλιο Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών εξετάσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σκοπούς εγγραφής των ενδιαφερόμενων προσώπων στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών και στο Μητρώο Ταριχευτών Εφόρου, ώστε αυτά να διεξάγονται κάθε χρόνο.

3. Διαμόρφωση των διατάξεών της που προβλέπουν ως προϋπόθεση εγγραφής προσώπου στα σχετικά μητρώα τη συμμετοχή του με επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις τις οποίες διεξάγει το υπό αναφορά συμβούλιο, ώστε το τελευταίο να δύναται να αναγνωρίζει και άλλες εξετάσεις για σκοπούς εγγραφής στα εν λόγω μητρώα.

4. Διαμόρφωση της διάταξής της με την οποία προβλέπεται ότι η σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης γίνεται από τον Έφορο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, ώστε η εν λόγω συνέλευση να συγκληθεί μέχρι την 1η Ιουνίου 2016.

Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως οι πιο πάνω αναφερόμενες ρυθμίσεις τεθούν σε ισχύ αναδρομικά από την 30ή Ιουνίου 2015.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος, για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας στο σύνολό της.

Σημειώνεται επίσης ότι η κατάθεση της πρότασης νόμου ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης συζήτησης στην επιτροπή συναφούς αυτεπάγγελτου θέματος με τίτλο «Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σε σχέση με την εφαρμογή του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας», το οποίο εξετάστηκε σε τρεις συνεδρίες της επιτροπής, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Ιανουαρίου, στις 28 Ιανουαρίου, καθώς και στις 4 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια των εν λόγω συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Συμβουλίου Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών και των ενδιαφερόμενων γραφείων κηδειών.

Στο στάδιο της εξέτασης του προαναφερθέντος αυτεπάγγελτου θέματος, η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πληρέστερα από τους αρμοδίους για ζητήματα που άπτονται της εφαρμογής της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας και ειδικότερα για την υποβολή των ενδιαφερομένων σε γραπτές εξετάσεις και την αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών και στο Μητρώο Ταριχευτών.

Παράλληλα, από τα ενδιαφερόμενα γραφεία κηδειών, τα οποία παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής για την εξέταση του πιο πάνω αυτεπάγγελτου θέματος, όποτε και εξέθεσαν τις απόψεις τους, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σε σχέση με τη γενικότερη εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της κατά τη συζήτηση του αυτεπάγγελτου θέματος, έκρινε σκόπιμο να καταθέσει την πρόταση νόμου για τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά πλειοψηφία του προεδρεύοντός της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

16 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων