Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2016 Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το έτος 2016 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €2.202.155 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΥΠΕ για το έτος 2016 αφορούν αποδοχές προσωπικού (€1.613.401), αμοιβές και άλλα ωφελήματα (€224.725), καθώς και άλλες διοικητικές δαπάνες (€353.429), στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δαπάνες για ενοίκια (€52.800), ανέγερση κτιρίου (€23.000), τηλέφωνα-τέλεφαξ (€13.500), φωτισμό, θέρμανση, καύσιμα (€22.500), τεχνολογική αναβάθμιση (€10.000), συνδρομές (€105.000), συντήρηση εξοπλισμού (€40.000), καθώς και δαπάνες για ναύλα και άλλα έξοδα συνεδρίων και αποστολών για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€25.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα έσοδα του ΚΥΠΕ για το έτος 2016 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Έσοδα από συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, Βουλή των Αντιπροσώπων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) (€215.000).

2. Έσοδα από το κράτος:

α. συνδρομή της κυβέρνησης για πρόσβαση όλων των υπουργείων και όλων των κρατικών/πολιτειακών φορέων (€350.172) και

β. διάθεση στον εγχώριο τύπο της φωτογραφικής υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (€94.681).

3. Έσοδα από το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή ειδήσεων στην αγγλική γλώσσα στις πρεσβείες, στα προξενεία και στα γραφεία τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας (€10.252).

4. Έσοδα από εμπορικές δραστηριότητες (€4.810).

5. Δημόσια ενίσχυση στο πρακτορείο (€1.527.240).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2016 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν προς τις ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ, καταθέτοντας ενώπιον της επιτροπής σχετικό σημείωμα, επισήμανε ότι οι στόχοι και οι επιδιώξεις του ΚΥΠΕ για το 2016 είναι οι ακόλουθοι:

1. Η βελτίωση του δημοσιογραφικού έργου, η οποία θα επιτευχθεί με την εξειδίκευση των δημοσιογράφων του πρακτορείου, την ολοκλήρωση των ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο και τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού.

2. Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει το ΚΥΠΕ.

3. Η έμφαση στην ανάπτυξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επαγγελματική υποστήριξη.

4. Η επένδυση στη γνώση, στην καινοτομία και στην τεχνολογική ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής του ΚΥΠΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

5. Η δημιουργία συνεργιών με στόχο την απόκτηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ειδήσεων.

6. Η βελτίωση των υποδομών και ειδικότερα του στούντιο του πρακτορείου.

7. Η ανάπτυξη πολιτικών για ενδυνάμωση της δημόσιας εικόνας του ΚΥΠΕ.

8. Η ενδυνάμωση της εμπορικής δραστηριότητας και η αύξηση των συνδρομητών του πρακτορείου.

9. Η ενδυνάμωση διαδικασιών για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

10. Η πρόσβαση σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές και στην κινητή τηλεφωνία.

11. Η αύξηση του αριθμού των αποδεκτών του δελτίου ειδήσεων ΔΕΚΑ και του CNA NEWS.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, την επιτροπή απασχόλησε και πάλι το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών, ειδικότερα δε το θέμα που δημιουργείται λόγω της ανομοιομορφίας που παρατηρείται σε σχέση με το ύψος των καταβλητέων εισφορών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ για το έτος 2016.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

16 Φεβρουαρίου 2016

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων