Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού Νίκος Κουτσού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2016 προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €7.650.000 και συνολικά έσοδα ύψους €7.656.010, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες του ιδρύματος για το 2016 αναλύονται ως ακολούθως:

1. Λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα (€464.878).

2. Κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€7.175.122).

3. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€10.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας αναλύονται περαιτέρω ως ακολούθως:

α. Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών (€7.075.122), το οποίο καλύπτει τις πιο κάτω κατηγορίες υποτρόφων και άλλες περιπτώσεις:

Πρωτοετείς υπότροφοι ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 (νέες υποτροφίες) (€3.137.056).

Υφιστάμενοι υπότροφοι (δευτεροετείς-εξαετείς) (€3.762.295).

Υποτροφίες που προσφέρονται από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού Campus France, στα πλαίσια διακρατικής συμφωνίας σε υφιστάμενους και νέους υποτρόφους (€145.771).

Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες που δεν προνοούνται σε συγκεκριμένο κεφάλαιο (ενστάσεις υποψηφίων στους οποίους δε χορηγήθηκε υποτροφία είτε για πτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές) (€30.000).

β. Ειδικές υποτροφίες (€100.000).

Τα έσοδα του ΙΚΥΚ για το 2016 προέρχονται κυρίως από ενοίκια, δικαιώματα και άλλες προσόδους (€6.000) και χορηγίες (€7.650.000).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2016 έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογίαν των ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο πρόεδρος του ΙΚΥΚ δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του ιδρύματος για το 2016 παρουσιάζει μείωση στις συνολικές δαπάνες ύψους €1.341.668 (14,9%) σε σχέση με το 2015, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεταφορά κονδυλίων που αφορούν φοιτητική μέριμνα ύψους €550.000 στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και στη μείωση της κρατικής χορηγίας για την παραχώρηση υποτροφιών.

Ο ίδιος αξιωματούχος, απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται τα δικαιούχα σε υποτροφίες πρόσωπα, ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια αυτά βασίζονταν πλήρως σε εισοδηματικά κριτήρια λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην κυπριακή οικονομία. Όπως ο ίδιος δήλωσε, πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι όπως, σε συνδυασμό με τα κοινωνικά κριτήρια που ήδη απαιτούνται, επαναφερθεί ως κριτήριο παροχής υποτροφιών η αριστεία.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της ευρύτερης συζήτησης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους των οργανισμών αυτών και ειδικότερα η ανομοιομορφία που παρατηρείται. .

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου και μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το έτος 2016.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού, εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

16 Φεβρουαρίου 2016

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων