Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση και του Πρωτοκόλλου για τις Διαγραμμίσεις των Οδών προστιθέμενο στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Σωτήρης Σαμψών Δημήτρης Συλλούρης
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2015 και στις 2 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εσωτερικών, της Αστυνομίας Κύπρου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, η οποία συντάχθηκε στη Βιέννη στις 8 Νοεμβρίου 1968, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση του 1968, η οποία συντάχθηκε στη Βιέννη την 1η Μαΐου 1971, και του Πρωτοκόλλου για τις Διαγραμμίσεις των Οδών, το οποίο προστίθεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία που συμπληρώνει τη Σύμβαση για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση του 1968, το οποίο συντάχθηκε στη Γενεύη την 1η Μαρτίου 1973, η προσχώρηση στα οποία εγκρίθηκε δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 78.148 και ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2015.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η σύμβαση στην οποία περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή συμφωνία και το πρωτόκολλο καθορίζει βασικούς διεθνείς κανόνες οδικής κυκλοφορίας με ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση προτύπου ερμηνείας για την οριζόντια σήμανση (διαγραμμίσεις οδών) και κάθετη σήμανση (πινακίδες οδών) στο οδικό δίκτυο, ώστε να υπάρχει εναρμόνιση σε παγκόσμιο επίπεδο με τους κανόνες κυκλοφορίας και πληροφόρηση προς όλους τους χρήστες των οδών. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή όχι μόνο η διευκόλυνση του εμπορίου και των μεταφορών μέσω εναρμονισμένων κανόνων, αλλά και η ανάπτυξη πολιτικών οδικής ασφάλειας, με απώτερο στόχο τη μείωση του αριθμού των οδικών συγκρούσεων και των θυμάτων από τέτοιες συγκρούσεις. Παράλληλα, η βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας αναμένεται να έχει έμμεσα θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις των υπό συζήτηση νομικών κειμένων τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν έγγραφες δηλώσεις και επιφυλάξεις αναφορικά με ειδικά καθοριζόμενα θέματα. Συναφώς, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, αξιοποιώντας το παρεχόμενο στην Κυπριακή Δημοκρατία δικαίωμα, προχώρησε στη σύνταξη καταλόγου δηλώσεων και επιφυλάξεων, ο οποίος έχει τεθεί ενώπιον της επιτροπής. Σημειώνεται περαιτέρω ότι ο κατάλογος δηλώσεων και επιφυλάξεων θα κατατεθεί διά της νενομισμένης οδού στο γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών μετά την κύρωση της σύμβασης, της συμφωνίας, καθώς και του σχετικού πρωτοκόλλου.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της σύμβασης, της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Σύμβασης για την Οδική Σήμανση και Σηματοδότηση, της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που Συμπληρώνει τη Σύμβαση και του Πρωτοκόλλου για τις Διαγραμμίσεις των Οδών Προστιθέμενου στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία (Κυρωτικός) Νόμος του 2016».

 

 

16 Φεβρουαρίου 2016

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων