Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους Κανονισμούς «Οι περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2016»

Παρόντες:

 

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος

Αδάμος Αδάμου

Νίκος Νουρής

Γεώργιος Προκοπίου

Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

 

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Ιανουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και η διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων βασικών κανονισμών, ώστε να προστεθεί σε αυτούς η ουσία Ρεμιφεντανύλη (Remifentanyl), με στόχο αυτή να καταστεί ελεγχόμενη ως προς τη χορήγηση, προμήθεια και κατοχή της από συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που καθορίζονται στους βασικούς κανονισμούς, όπως είναι οι ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι και φαρμακοποιοί.

Ο εκπρόσωπος των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ενημέρωσε την επιτροπή ότι η ουσία Ρεμιφεντανύλη είναι ελεγχόμενο φάρμακο τάξεως Α, με βάση τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο, και ότι, με βάση την Ενιαία Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά του 1961 την οποία κύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία με σχετικό νόμο το 1969, η εν λόγω ουσία υπόκειται σε διεθνή έλεγχο ως προς την εισαγωγή και εξαγωγή της.

Η διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους συμφώνησε με τη σκοπούμενη τροποποίηση των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

 

9 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων