Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για την πρόταση νόμου «Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Καυκαλιάς Αντώνης Αντωνίου
Κυριάκος Χατζηγιάννης Μη μέλη της επιτροπής:
Ευγένιος Χαμπουλλάς Ευθύμιος Δίπλαρος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Γιαννάκη Γαβριήλ, Αντρέα Καυκαλιά και Αντρέα Φακοντή, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια της εξέτασης της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, των Επαρχιακών Διοικήσεων Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου και Αμμοχώστου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου και των αγροτικών οργανώσεων ΕΚΑ, “Νέα Αγροτική Κίνηση και Ευρωαγροτικός”. Το Υπουργείο Εσωτερικών, η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ και Παναγροτικός Σύνδεσμος”, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση αυτή.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου (Ν. 220/1988, όπως αυτός τροποποιήθηκε έκτοτε), έτσι ώστε να επιτευχθεί επαναφορά της ισχύος των διατάξεων αυτού οι οποίες επιτρέπουν το άναμμα φωτιάς υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε καθορισμένες περιόδους για την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δένδρων μέχρι και την 30ή Απριλίου 2016.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ισχύς των υπό συζήτηση διατάξεων τερματίστηκε την 30ή Απριλίου 2015 και ως εκ τούτου ο προτεινόμενος νόμος επιδιώκει την επαναφορά της ισχύος τους αναδρομικά από την προαναφερόμενη ημερομηνία και μέχρι και την 30ή Απριλίου 2016.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις επιτρέπεται σε πρόσωπο το άναμμα φωτιάς για την καύση αποκλαδιών αμπελιών, ελαιόδεντρων και οπωροφόρων δένδρων, μόνο κατόπιν άδειας από την αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής μέσα στα όρια της οποίας βρίσκεται το σημείο στο οποίο πρόκειται να καούν τα πιο πάνω αποκλάδια και υπό την επίβλεψη των εν λόγω αρμόδιων αρχών:

1. κατά την περίοδο που αρχίζει από την 1η Δεκεμβρίου και λήγει την 15η Μαρτίου. και

2. κατά την περίοδο που αρχίζει από την 16η Μαρτίου και λήγει την 31η Μαρτίου σε περιοχές των οποίων το υψόμετρο είναι άνω των χιλίων μέτρων (1000 μ.) από τη στάθμη της θάλασσας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη σχετική άδεια, που εξασφαλίζεται μετά από εισήγηση του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Η εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης Λευκωσίας, εκπροσωπώντας και τις επαρχιακές διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, ενημέρωσε επίσης την επιτροπή ότι εκκρεμεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο ρυθμίζει το ευρύτερο θέμα της καύσης αποκλαδιών.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου εξέφρασε περαιτέρω τη θέση ότι η επαναφορά της ισχύος των διατάξεων αυτών θα βοηθήσει στη μείωση της καύσιμης ύλης στην ύπαιθρο κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

11 Φεβρουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων