Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων του 2016 Νόμος του 201

Παρόντες:

Σκεύη Kούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Κυριάκος Χατζηγιάννης
Πάμπος Παπαγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Χριστάκης Τζιοβάνης Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Νοεμβρίου 2015 και στις 3 Φεβρουαρίου 2016. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (ΠΕΠ). Το Υπουργείο Οικονομικών και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού της ΠΕΠ για το έτος 2016, ο οποίος είναι ισοζυγισμένος και προβλέπει δαπάνες ύψους €377.000 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται από ετήσια κρατική χορηγία (€346.590) και από εισφορές για συντάξεις (€30.410).

Οι κυριότερες δαπάνες που προνοούνται στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχουν ως ακολούθως:

 

Μισθοδοσία υπαλλήλων

Επίδομα παραστάσεως

122.306

1.088

Συντάξεις

Ενοίκια

197.000

12.000

Αντιμισθία προέδρου και μελών επιτροπής

13.000

Εκπαίδευση προσωπικού, συνέδρια, σεμινάρια

4.000

Αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού

3.000

Άλλες δαπάνες

22.596

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

2.000
Σύνολο 377.000.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη όσον αφορά τις επιμέρους πρόνοιες του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος της ΠΕΠ, αναφερόμενος στο έργο που αυτή επιτελεί, δήλωσε ότι αυτό συνίσταται στην παρακολούθηση των προβλημάτων του προσφυγικού κόσμου και στην υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα, αλλά και στην προβολή του κυπριακού προβλήματος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, τονίζοντας ειδικότερα ότι η ΠΕΠ έχει εμπλακεί πιο ενεργά στον τομέα της διαφώτισης, πραγματοποιώντας συναντήσεις τόσο με ντόπιους όσο και με ξένους παράγοντες, με στόχο την ορθή ενημέρωση για το εθνικό πρόβλημα και για τα επιμέρους προβλήματα του προσφυγικού κόσμου. Ο ίδιος τοποθετούμενος όσον αφορά το παλαιότερο αίτημα της ΠΕΠ για την πλήρωση δύο κενών θέσεων βοηθού λειτουργού στην ΠΕΠ, για να στελεχωθούν τα γραφεία της ΠΕΠ στη Λάρνακα και στην Πάφο, δήλωσε ότι έχει αποσταλεί επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών από το Νοέμβριο του 2014, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη απάντηση, με αποτέλεσμα στις δύο προαναφερόμενες επαρχίες ο προσφυγικός κόσμος να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Οικονομικών και σ’ αυτόν έχουν ενσωματωθεί όλες οι ρυθμίσεις, όπου και όπως αυτές εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία των ρυθμίσεων που συμπεριλήφθηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως αυτός τελικά ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Συναφώς, σημειώνεται ότι στον υπό εξέταση προϋπολογισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τη μείωση των κλιμάκων εισδοχής, την αναπροσαρμογή του ύψους των απολαβών, την αναστολή πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής, την απαγόρευση προσλήψεων για την κάλυψη αναγκών ωρομίσθιου προσωπικού και προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων εποχιακών αναγκών, καθώς και για τη φορολόγηση επιδομάτων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, η πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι είχε αποστείλει επιστολές, με ημερομηνίες 26 Φεβρουαρίου 2015 και 23 Νοεμβρίου 2015, στον Υπουργό Εσωτερικών, με τις οποίες του επισήμαινε την ομόφωνη απόφαση της επιτροπής για την ανάγκη στελέχωσης των γραφείων της ΠΕΠ στη Λάρνακα και στην Πάφο, χωρίς αυτό μέχρι σήμερα να γίνει κατορθωτό από μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, συνεκτιμώντας όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, σημειώνει τα ακόλουθα:

1. Ο ρόλος της ΠΕΠ είναι να δίνει το «παρών» της εκεί και όπου διαβιούν πρόσφυγες και να αφουγκράζεται τις αγωνίες και τους προβληματισμούς τους. Ως εκ τούτου, γίνεται εισήγηση όπως κλιμάκιο, που θα απαρτίζεται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΠ, επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα τους τόπους όπου διαβιούν πρόσφυγες, έτσι ώστε μέσω συγκεντρώσεων να διαφωτίζονται οι πρόσφυγες, αλλά και παράλληλα να ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιλύονται προβλήματα που τους ταλανίζουν.

2. Εκφράζεται η ανησυχία της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής αναφορικά με τη συνολική μείωση που παρουσιάζει ο φετινός προϋπολογισμός της ΠΕΠ, η οποία συνεχίζεται όπως και τα προηγούμενα χρόνια, και αναρωτήθηκαν αν αυτό θα σημαίνει και αδυναμία της ΠΕΠ να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες του και να προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του προσφυγικού κόσμου.

3. Δεδομένου του γεγονότος ότι η ΠΕΠ είναι η οργάνωση που καθιδρύθηκε με σκοπό την εκπροσώπηση και την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων των προσφύγων και των εγκλωβισμένων, πρέπει με τη συμβολή και της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας να αναβαθμιστεί, με στόχο να διαδραματίζει ενεργότερο ρόλο στον τομέα της διαφώτισης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Στα πλαίσια αυτά η ΠΕΠ πρέπει να ενημερώνει πάνω σε συνεχή βάση για το προσφυγικό πρόβλημα και για τους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της, όπως προνοείται στις σχετικές διατάξεις του νόμου που διέπει τη λειτουργία της.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του νομοσχεδίου, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

9 Φεβρουαρίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων