Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Κουτσού

΄

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 1η και στις 8 Φεβρουαρίου 2016. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών (ΤΑΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ).

Ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Εισάγεται πρόνοια στην ισχύουσα νομοθεσία, ώστε η γενική συνέλευση των μελών του ΤΑΕ να εκλέγει δύο εκπροσώπους της διαχειριστικής επιτροπής του ΤΑΕ.

2. Διασαφηνίζεται η διαδικασία πλήρωσης θέσης μέλους της διαχειριστικής επιτροπής του ΤΑΕ, όταν αυτή κενωθεί, και διασφαλίζεται η νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία της διαχειριστικής επιτροπής μέχρι την αποκατάσταση της πλήρους σύνθεσής της.

3. Διασφαλίζεται η εγκυρότητα οποιασδήποτε πράξης της διαχειριστικής επιτροπής, σε περίπτωση χηρείας θέσης μέλους της, εφόσον ο αριθμός των μελών δεν είναι μικρότερος των τριών.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, τοποθετούμενη αναφορικά με την πρόνοια για την εκλογή δύο εκπροσώπων της διαχειριστικής επιτροπής του ΤΑΕ από τη γενική συνέλευση των μελών του, δήλωσε ότι αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον σχετική πρόνοια υπάρχει ήδη ενσωματωμένη σε σχετική οδηγία και κανονισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών με σχετική αλληλογραφία ενημέρωσε την επιτροπή για την ανάγκη διενέργειας μικρών νομοτεχνικών διορθώσεων, για σκοπούς διασαφήνισης του περιεχομένου του κειμένου του νομοσχεδίου, τις οποίες απέστειλε γραπτώς στην επιτροπή, ώστε να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί νομοτεχνικά με βάση τα πιο πάνω, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το έτος 2016.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, καθώς και το μέλος της βουλευτής κ. Νίκος Κουτσού εκπροσωπώντας τη Συμμαχία Πολιτών, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

9 Φεβρουαρίου 2016

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων