Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου και την 21η Μαΐου 2015 και στις 14 και την 21η Ιανουαρίου 2016. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού, του Συνδέσμου Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων Λάρνακας, του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΔΥ, ΣΥΑΛΚ, ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ και ΣΥΠΑΛΚ.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμου, στα πλαίσια της εφαρμογής της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκρατικοποίηση της Αρχής Λιμένων Κύπρου, καθώς και ο εκσυγχρονισμός ορισμένων προνοιών του.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται μεταξύ άλλων η διαγραφή των προνοιών της βασικής νομοθεσίας που ρυθμίζουν το θεσμό των αδειούχων αχθοφόρων, με σκοπό την ευελιξία στη διεκπεραίωση βασικών λειτουργιών, ιδιαίτερα σε σχέση με την εκφόρτωση και διακίνηση φορτίων στους λιμένες, με οικονομικότερους όρους.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και συζητήθηκε αρχικά στην επιτροπή μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015», το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή στις 11 Ιουνίου 2015, αλλά η ολοκλήρωση της συζήτησης αυτού αναβλήθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, έπειτα από απόφαση της επιτροπής, ούτως ώστε να δοθεί χρόνος για περαιτέρω διαβουλεύσεις μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου και των αδειούχων λιμενικών αχθοφόρων Λάρνακας και Λεμεσού όσον αφορά την εξαγορά των αδειών τους.

Συναφώς, σε μεταγενέστερο χρόνο ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων με επιστολή του, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2015, ενημέρωσε την επιτροπή για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μεταξύ του υπουργείου και των ενδιαφερόμενων αχθοφόρων και την επίτευξη σχετικής συμφωνίας αποζημίωσης των μελών του Συνδέσμου Αδειούχων Αχθοφόρων Λάρνακας λόγω απόσυρσης των αδειών τους.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής που εξετάστηκε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015», το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο, ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, εισηγήθηκε όπως τροποποιηθεί ο ορισμός του όρου “εργοδότης”, ώστε να περιλαμβάνει εκτός από το θεσμό του λιμενεργάτη και το θεσμό του σημειωτή. Με την εν λόγω εισήγηση συμφώνησε και ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ.

Σε μεταγενέστερο στάδιο η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη επί της πιο πάνω εισήγησης, ανέφερε ότι ο σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κατάργηση του θεσμού των αχθοφόρων και σε καμία περίπτωση η εν λόγω τροποποίηση δεν επηρεάζει άλλο θεσμό. Επιπρόσθετα, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι η προτεινόμενη τροποποίηση είναι αχρείαστη, καθότι στη βασική νομοθεσία περιλαμβάνεται ξεχωριστός όρος για τους σημειωτές και τα καθήκοντά τους.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων αποφάσισε, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε από νομοτεχνικής απόψεως.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν για λόγους αρχής εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

26 Ιανουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων