Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για την πρόταση νόμου «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε από την ίδια στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγουσα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω πρόταση νόμου μελετήθηκε αυθημερόν από την επιτροπή, καθώς και σε προηγούμενη συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2015, πριν από τη σημερινή κατάθεσή της στην ολομέλεια του σώματος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, ώστε να καλυφθεί το κενό συγκεκριμένης πρόνοιας που εκ παραδρομής δε ρυθμίστηκε κατά την τελευταία τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας και αφορά τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας ελαφρού φορτηγού που ανήκουν σε συνταξιούχους.

Σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής, τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών υπολογίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ως ιδιωτικά οχήματα τύπου σαλούν αντί ως οχήματα κατηγορίας ελαφρού φορτηγού και αυτό οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε πληρωμή υψηλότερου τέλους κυκλοφορίας για ίδιο όχημα αν αυτό ανήκει σε συνταξιούχο ακόμη και μετά την προβλεπόμενη στον υφιστάμενο νόμο έκπτωση ύψους 30%. Με την ψήφιση της προτεινόμενης ρύθμισης τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατηγορίας ελαφρού φορτηγού που ανήκουν σε συνταξιούχους θα υπολογίζονται όπως υπολογίζονται και για τα υπόλοιπα οχήματα της ίδιας κατηγορίας. Ακολούθως, θα υπολογίζεται η έκπτωση ποσοστού 30% με μέγιστο τέλος κυκλοφορίας το ποσό των €200.

Σημειώνεται ότι ο προτεινόμενος νόμος περιλαμβάνει πρόνοια για αναδρομική έναρξη της ισχύος του από την 1η Ιανουαρίου 2016, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή από το αρμόδιο τμήμα του επιπλέον ποσού, στις περιπτώσεις που αυτό πληρώθηκε ως τέλος κυκλοφορίας από επηρεαζόμενους ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων οχημάτων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διαβίβασαν στην επιτροπή ότι δε φέρουν ένσταση στην ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο.

 

 

 

21η Ιανουαρίου 2016

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων