Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων (Όρια Τουριστικών Περιοχών/Ζωνών, Τουριστική Περίοδος, Ωράρια Λειτουργίας, Αργίες) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Άγγελος Βότσης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής Mη μέλη της επιτροπής:
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 4 και 7 Δεκεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, του Συνασπισμού Μικρών Επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων (ΣΥΜΕΑ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Περιπτεριούχων Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης, του Νέου Συνδέσμου Περιπτεριούχων (ΝΕΣΥΠΕ), του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, της Ένωσης Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου Κύπρου (ΕΝΕΛΕΚ), της Κίνησης Νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών (ΠΑΣΥΠΕ), του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, του Συνδέσμου Φρουταριούχων, του Παγκύπριου Συνδέσμου Αρτοποιών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμου [Νόμος αρ. 155(Ι) του 2006, όπως τροποποιήθηκε έκτοτε], είναι ο καθορισμός της τουριστικής περιόδου, των τουριστικών περιοχών/ζωνών και του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή σε ολόκληρη την Κύπρο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομηνίας 2 Απριλίου 2015, ενέκρινε κανονισμούς με στόχο την οριστική ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων λιανικού εμπορίου. Οι εν λόγω κανονισμοί κρίθηκαν αναγκαίοι λόγω της ψήφισης σχετικού τροποποιητικού νόμου από τη Βουλή, ο οποίος καταργούσε την εξουσία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να εκδίδει διατάγματα για τον καθορισμό του τουριστικού ωραρίου και εισήγαγε διάταξη για τη ρύθμιση του όλου θέματος με κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω κανονισμοί απορρίφθηκαν κατά πλειοψηφία από τη Βουλή στις 7 Μαΐου του 2015, η οποία με την ίδια πλειοψηφία ψήφισε σε νόμο σχετική πρόταση νόμου. Στη συνέχεια, σε σχέση με τον πιο πάνω νόμο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο τις Αναφορές με αριθμούς 1/2015 και 2/2015, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 140 και 141 του συντάγματος, αντίστοιχα.

Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέδωσε σχετικό διάταγμα, με το οποίο καθόρισε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2015 ως ακολούθως:

Επαρχία Ωράριο
Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος Δευτέρα-Σάββατο 5.00 π.μ.-11.00 μ.μ.
  Κυριακή 11.00 π.μ.-7.00 μ.μ.
Λευκωσία Δευτέρα-Σάββατο 5.00 π.μ.-10.00 μ.μ.
  Κυριακή 11.00 π.μ.-7.00 μ.μ.
Αμμόχωστος Δευτέρα-Σάββατο 5.00 π.μ.-11.00 μ.μ.
  Κυριακή 7.30 π.μ.-11.00 μ.μ.

Ενόψει της επικείμενης λήξης της ισχύος του πιο πάνω διατάγματος και της αδυναμίας έκδοσης νέου, στις 24 Νοεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο οι υπό συζήτηση κανονισμοί, που αποσκοπούν στη ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων από τις 2 Ιανουαρίου 2016, οπότε και λήγει η περίοδος των εορτών των Χριστουγέννων, κατά την οποία ισχύει ειδικό ωράριο.

Επισημαίνεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο στις 3 Δεκεμβρίου 2015 εξέδωσε γνωματεύσεις στις σχετικές Αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ρύθμιση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, ο καθορισμός των ορίων των τουριστικών περιοχών/ζωνών, καθώς και η δημιουργία ειδικού καθεστώτος για κάποια καταστήματα εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας και συνιστούν ουσιαστικά ρύθμιση διοικητικής φύσεως. Κατά συνέπεια, το Ανώτατο Δικαστήριο θεώρησε ότι ολόκληρος ο νόμος όπως θεσπίσθηκε σαφώς εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής λειτουργίας και ως εκ τούτου καταστρατηγεί τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Υπό τις περιστάσεις, σύμφωνα με τις πιο πάνω γνωματεύσεις, δεν τίθεται ζήτημα διαχωρισμού των διατάξεων του νόμου σε συνταγματικές και αντισυνταγματικές, δεδομένης της αλληλοσύνδεσής τους. Για τους πιο πάνω λόγους το Ανώτατο Δικαστήριο έχει γνωματεύσει ότι ο νόμος που ψήφισε η Βουλή βρίσκεται σε αντίθεση στο σύνολό του με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και επομένως είναι αντισυνταγματικός.

Με βάση την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, από τη μέχρι σήμερα αξιολόγηση του μέτρου για επέκταση του τουριστικού ωραρίου σε ολόκληρη την Κύπρο διαπιστώνεται ότι μέσω του επιτυγχάνονται οι στόχοι για τόνωση της αγοράς και αύξηση της απασχόλησης. Ήδη πέραν των 8 000 ανέργων έχουν προσληφθεί και απασχολούνται σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου από τον Ιούλιο του 2013 λόγω της διεύρυνσης του ωραρίου. Παράλληλα, με την εφαρμογή του μέτρου, όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης σε ό,τι αφορά το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων τους, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται και τα χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης. Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο δείκτης του όγκου του κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου για τον Αύγουστο του 2015 κατέγραψε αύξηση 4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την πιο πάνω εισηγητική έκθεση, ενόψει της λήξης της ισχύος του διατάγματος που εκδόθηκε από την καθ’ ύλην αρμόδια υπουργό, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πραγματοποίησε νέο κύκλο διαβουλεύσεων με τις οργανώσεις όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, καθώς και τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και εισηγήσεις όλων όσοι συμμετείχαν στη νέα διαβούλευση, τις απόψεις που κατατέθηκαν στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 23 Νοεμβρίου 2015, αλλά και τις συνέπειες που εκτιμάται ότι θα υπάρξουν σε περίπτωση μείωσης του ωραρίου που ισχύει μέχρι σήμερα σε ό,τι αφορά τη σημαντική αύξηση των ανέργων, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε στη Βουλή τους υπό συζήτηση κανονισμούς, οι οποίοι γενικά προνοούν για τη συνέχιση της εφαρμογής του ωραρίου που προβλεπόταν στο πιο πάνω διάταγμα.

Ειδικότερα, οι εν λόγω κανονισμοί προβλέπουν τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τα ωράρια λειτουργίας των γενικών καταστημάτων:

Επαρχία Ωράριο
Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος Δευτέρα-Σάββατο 5.00 π.μ.-10.00 μ.μ.
  Κυριακή 11.00 π.μ.-7.00 μ.μ.
Αμμόχωστος Δευτέρα-Σάββατο 5.00 π.μ.-11.00 μ.μ.
  Κυριακή 7.30 π.μ.-11.00 μ.μ.

Επιπρόσθετα, όλα τα καταστήματα τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, την 24η και την 31η Δεκεμβρίου δε θα παραμένουν ανοικτά αργότερα από τις 6.00 μ.μ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από το αρμόδιο υπουργείο, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Υπεραγορών και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικού Εμπορίου συμφωνούν με τους προτεινόμενους κανονισμούς. Περαιτέρω, η ΣΕΚ συμφωνεί, νοουμένου ότι η εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών θα διαρκέσει ένα έτος. Η ΠΕΟ, η ΔΕΟΚ, η ΠΟΒΕΚ, ο Σύνδεσμος Αρτοποιών και ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης διαφωνούν με το άνοιγμα των καταστημάτων την Κυριακή. Τέλος, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, αναφέρεται ότι η διαδικασία του δημόσιου διαλόγου δεν ολοκληρώθηκε λόγω της ανάγκης προώθησης των υπό συζήτηση κανονισμών και αφού στο παρόν στάδιο δεν είναι ορατή η επίτευξη συμφωνίας με όλους τους φορείς.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, απαντώντας σε ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν σε σχέση με το κατά πόσο έχει το δικαίωμα η Βουλή να τροποποιήσει τους υπό συζήτηση κανονισμούς και κατά πόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα αναφοράς αυτών των κανονισμών στο Ανώτατο Δικαστήριο, δήλωσε κατηγορηματικά ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η Βουλή να τροποποιήσει αυτούς τους κανονισμούς, τους οποίους έχει συντάξει η εκτελεστική εξουσία στα πλαίσια άσκησης της εξουσίας την οποία έχει αναγνωρίσει το Ανώτατο Δικαστήριο με τις πρόσφατες αποφάσεις του ότι εμπίπτει στην αποκλειστική της αρμοδιότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων και το σύνταγμα. Επί του προκειμένου, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφέρει ότι η θέσπιση κανονισμών που διέπουν αυτά τα θέματα εμπίπτει στην αποκλειστική εξουσία της εκτελεστικής εξουσίας και, σε περίπτωση που η Βουλή τροποποιήσει τις ζώνες ή το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, και πάλι αυτή η πράξη της θα συνιστά παρέμβαση στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι η πιο πάνω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρη και δε συνιστά τίποτε άλλο παρά επιβεβαίωση της ορθής ερμηνείας της συνταγματικής επιταγής. Γι’ αυτό, περίπτωση τροποποιήσεων που αλλοιώνουν το δικαίωμα της εκτελεστικής εξουσίας να καθορίζει ωράρια, ζώνες κ.λπ. δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά παρέμβαση στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία είναι κάτι που αποκλείεται να γίνει.

Περαιτέρω, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι η εξουσία της Βουλής, ενώπιον της οποίας τίθενται αυτοί οι κανονισμοί προς έγκριση, είναι να τους συζητήσει, να εκφράσει απόψεις, να ασκήσει κριτική και, αν πείσει την εκτελεστική εξουσία, να προβεί η ίδια σε τροποποιήσεις στους κανονισμούς. Αν έρθει από μόνη της η Βουλή να επιφέρει στους κανονισμούς τροποποιήσεις οι οποίες αλλοιώνουν αυτό το δικαίωμα καθορισμού ωραρίων, ζωνών κ.λπ., η πράξη αυτή είναι ανεπίτρεπτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, είναι γεγονός ότι δικαίωμα αναφοράς των κανονισμών από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν προβλέπεται, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι στην απουσία αυτού του ένδικου μέσου θα μπορούσε η Βουλή ετσιθελικά να αποσπάσει μια εξουσία που δεν της ανήκει. Επιπρόσθετα, η επιλογή από τη Βουλή της απόρριψης των κανονισμών θα σημαίνει ουσιαστικά απόρριψη του δικαιώματος της εκτελεστικής εξουσίας να προβαίνει στις ρυθμίσεις τις οποίες έχει το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση κάποτε να ρυθμίζει η ίδια, σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο ίδιος διευκρινιστικά δήλωσε ότι θεωρητικά βεβαίως υπάρχει δικαίωμα απόρριψης των κανονισμών, ωστόσο η απόρριψη σε μια τέτοια περίπτωση δεν μπορεί να ισοδυναμεί με τίποτε άλλο παρά με ανυπαρξία ρύθμισης ενός θέματος το οποίο εμπίπτει στη σφαίρα της αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δήλωσε στην επιτροπή ότι το σύνταγμα διαπνέεται από αυστηρή διάκριση των εξουσιών. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το σύνταγμα το ίδιο δεν προβλέπει την έγκριση των κανονισμών του Υπουργικού Συμβουλίου από τη Βουλή, αλλά αυτό έγινε με νόμο ο οποίος ισχύει, αλλά δεν έχει τεθεί ποτέ ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για να κριθεί, γι’ αυτό καλύπτεται από το τεκμήριο της συνταγματικότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην προκειμένη περίπτωση, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ρύθμιση του όλου θέματος ανάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας, η Βουλή πρέπει να σεβαστεί το σύνταγμα, δηλαδή την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να επέμβει ούτε με τροποποίηση, αλλά ούτε και με απόρριψη των υπό συζήτηση κανονισμών. Περαιτέρω, επεξήγησε ότι το δικαίωμα αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση κανονισμών που αποτελούν δευτερογενή νομοθεσία, αλλά μόνο σε πρωτογενή νομοθεσία, ωστόσο δεν είναι το μόνο ένδικο μέσο που μπορεί να ασκηθεί, αφού στο δικαστήριο μπορεί να προσφύγει οποιοσδήποτε επηρεαζόμενος καταστηματάρχης και να εγείρει θέμα αντισυνταγματικότητας των κανονισμών.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί, οι οποίοι κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, συνάδουν με το δημόσιο συμφέρον, καθώς είναι προϊόν διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους. Η ίδια τόνισε ότι, με βάση και την πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, είναι πλέον σαφές ποιος αποφασίζει ποια καταστήματα παραμένουν ανοικτά, σε ποιες περιοχές παραμένουν ανοικτά τα καταστήματα και ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας τους. Περαιτέρω, η ίδια δήλωσε ότι, όπως σαφώς αναφέρεται στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δεν μπορεί η Βουλή να νομοθετεί επί θεμάτων που ανάγονται στη σφαίρα της αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά έχει την εξουσία να ψηφίζει νόμους γενικούς. Τοποθετούμενη σχετικά με τους υπό αναφορά κανονισμούς, η ίδια ανέφερε ότι με βάση όλα τα δεδομένα, τα οποία έχει συνεκτιμήσει το υπουργείο, έκρινε ότι το μέτρο της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και της εργασίας κατά την Κυριακή έχει ωφελήσει, το έχουν αγκαλιάσει και οι καταναλωτές και, από τη στιγμή που έχουν ήδη ρυθμιστεί με νόμο τα δικαιώματα των εργαζομένων για πενθήμερη εργασία, το μέτρο αυτό κρίνεται επιτυχημένο τόσο σε σχέση με τα ζητήματα που άπτονται της ανεργίας όσο και με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης.

Η καθ’ ύλην αρμόδια υπουργός, τοποθετούμενη όσον αφορά την εισήγηση που τέθηκε από μέλη της επιτροπής για ρύθμιση του θέματος εργασίας κατά την Κυριακή μόνο για ορισμένους μήνες το χρόνο, δήλωσε ότι αυτό θα ήταν η πιο λανθασμένη επιλογή, γιατί θα οδηγούσε τους εργαζομένους στην ανεργία, σε αντίθεση με την ίδια εκφρασθείσα θέση της εκτελεστικής εξουσίας για επιδότηση της εργασίας μέσω της έκδοσης σχετικών σχεδίων από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τέλος, η ίδια εξέφρασε την άποψη ότι το πρόβλημα δε δημιουργήθηκε από την εργασία κατά την Κυριακή αλλά από την απορρύθμιση που παρατηρήθηκε όσον αφορά στο τι δικαιούται να πωλεί το κάθε κατάστημα.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, κατατέθηκαν οι απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων και οργανώσεων, ορισμένοι από τους οποίους τάσσονται υπέρ των προτεινόμενων κανονισμών και άλλοι εναντίον. Συνοπτικά, αναφέρεται ότι υπέρ των προτεινόμενων κανονισμών τάσσονται η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, ο ΠΑΣΥΠΕ, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Κίνηση Νεοπροσληφθέντων Λιανικού Εμπορίου και η ΕΝΕΛΕΚ. Περαιτέρω, η ΣΕΚ τάσσεται υπέρ των προτεινόμενων κανονισμών υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής τους σε προσωρινή βάση. Εναντίον των προτεινόμενων κανονισμών τάσσονται η ΠΕΟ, η ΔΕΟΚ, η ΠΟΒΕΚ, ο ΣΥΜΕΑ, οι σύνδεσμοι περιπτεριούχων και καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αρτοποιών και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Κρεοπωλών.

Σημειώνεται ότι οι οργανώσεις και οι φορείς που τάσσονται εναντίον των προτεινόμενων κανονισμών εισηγούνται την επανεξέτασή τους και την ανάγκη συνέχισης της διεξαγωγής διαλόγου, ώστε να επέλθει μια όσο το δυνατόν πιο συναινετική ρύθμιση του όλου θέματος. Την ίδια θέση εξέφρασε και ο ΠΑΣΥΠΕ.

Τα επιχειρήματα που προτάσσουν όσοι τάσσονται υπέρ των κανονισμών συνίστανται στο ότι με την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων και την εργασία τις Κυριακές έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας και εξυπηρετούνται καλύτερα οι καταναλωτές. Περαιτέρω τέθηκαν οι ακόλουθες επιμέρους εισηγήσεις:

1. Η ΟΕΒ εισηγείται όπως τα καταστήματα παραμένουν ανοικτά και κατά τις αργίες.

2. Ο ΠΑΣΥΠΕ εισηγείται διαφοροποίηση του ωραρίου λειτουργίας των υπεραγορών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι καταναλωτές.

3. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών τόνισε την ανάγκη διεξαγωγής ορθότερου ελέγχου των όρων εργασίας, ώστε να προστατεύονται τα συμφέροντα των εργαζομένων.

Τα επιχειρήματα που εκφράστηκαν επιμέρους ενάντια στην έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Από την εφαρμογή του διευρυμένου ωραρίου ποσοστό 10% των πολιτών έχει αυξήσει τα εισοδήματά του, ενώ του υπόλοιπου 90% έχουν μειωθεί τα εισοδήματα σε ποσοστό που ανέρχεται πέραν του 8%.

2. Πολλοί εργαζόμενοι έχουν μετατραπεί σε εργαζομένους με μερική απασχόληση.

3. Υπάρχει πρόβλημα επιβίωσης των περιπτέρων και των καταστημάτων διαρκούς εξυπηρέτησης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιο πάνω απόψεις που εκφράστηκαν από τις διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές ενώπιόν της, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και πως το όλο θέμα ρυθμιζόταν πάντοτε με κοινωνική συναίνεση, κατέβαλε προσπάθεια προς εξεύρεση μιας βάσης για συναινετική λύση, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατόν να βρεθεί η χρυσή τομή για ρύθμιση του θέματος μεταξύ του αρμόδιου υπουργείου και της πλειοψηφίας των μελών της επιτροπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έκρινε σκόπιμο όπως όλες οι πλευρές της τοποθετηθούν στα πλαίσια της συζήτησης που θα διεξαχθεί στην ολομέλεια του σώματος.

 

8 Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων