Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Καταβλητέα Δικαιώματα) Καταργητικοί Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Αριστοτέλης Μισός Χριστάκης Τζιοβάνης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 25 του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, είναι η κατάργηση των κανονισμών που αφορούν τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση των λιμένων και/ή των εγκαταστάσεων σε αυτούς, οι οποίοι έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 [Ν. 85(Ι) του 2015]. Σημειώνεται ότι με τον υπό αναφορά νόμο καταργήθηκε η εξουσία της Αρχής να εκδίδει τέτοιους κανονισμούς και η ανάλογη εξουσία παραχωρήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να καθορίζει με διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα εκάστοτε πληρωτέα δικαιώματα, έπειτα από διαβούλευση με την Αρχή και την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Η μόνη εξουσία που παρέμεινε στην Αρχή επί του εν λόγω ζητήματος, και η οποία παραχωρήθηκε σε αυτή με μεταγενέστερο τροποποιητικό νόμο [Ν. 160(Ι) του 2015], είναι η δυνατότητα κατάργησης των κανονισμών αυτών, η οποία επιτυγχάνεται με την έγκριση των προτεινόμενων κανονισμών.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων δήλωσε ότι η προτεινόμενη κατάργηση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καθοριστούν τα πληρωτέα δικαιώματα με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προνοεί η υφιστάμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, νεότερο διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο πριν την έκδοσή του θα τύχει διαβούλευσης με την Αρχή Λιμένων Κύπρου και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, θα αναθεωρήσει και εκσυγχρονίσει την όλη δομή του υφιστάμενου συστήματος πληρωτέων δικαιωμάτων, ώστε αυτή να γίνει εύχρηστη και κατανοητή.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε, με πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, να εισηγηθεί στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν, για λόγους αρχής, εναντίον της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

7 Δεκεμβρίου 2015

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων