Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα
Αδάμος Αδάμου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Ρούλα Μαυρονικόλα και Στέλλα Κυριακίδου, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ώστε να διαμορφωθεί η διάταξη του άρθρου 16 του Νόμου αυτού που προβλέπει τον αριθμό των νοσηλευτών και των μαιών που εκλέγονται από το Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών, για να τον εκπροσωπούν στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής. Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προτείνεται η αύξηση του προβλεπόμενου στη βασική νομοθεσία αριθμού των τεσσάρων νοσηλευτών και μαιών που εκπροσωπούν το Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών σύμφωνα με τα πιο πάνω σε έξι, για να αρθεί η σύγκρουση με άλλη σχετική διάταξη του βασικού νόμου, σύμφωνα με την οποία έξι νοσηλευτές και μαίες που προτείνονται από τον πιο πάνω σύνδεσμο διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο όπως έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

 

7 Δεκεμβρίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων