Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τις προτάσεις νόμου που τιτλοφορούνται «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015» και «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Γεώργιος Προκοπίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Αριστοτέλης Μισός Νίκος Νικολαΐδης
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μη μέλος της επιτροπής:
Ανδρέας Μιχαηλίδης Άγγελος Βότσης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε την πρώτη πιο πάνω αναφερόμενη πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Άγγελο Βότση, βουλευτή Δημοκρατικού Κόμματος εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού, Γεώργιο Προκοπίου, βουλευτή Δημοκρατικού Κόμματος εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας, και Αντώνη Αντωνίου, βουλευτή Δημοκρατικού Κόμματος εκλογικής περιφέρειας Πάφου, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Η επιτροπή μελέτησε τη δεύτερη πιο πάνω αναφερόμενη πρόταση νόμου, η οποία επίσης κατατέθηκε στη Βουλή από τους ίδιους βουλευτές, σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της ΠΟΒΕΚ και της εταιρείας Automotive Technology Center Ltd.

Σκοπός και των δύο προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμου, ώστε η αρμόδια αρχή να αποδέχεται πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που χορηγείται από ίδρυμα στη Δημοκρατία ως ισοδύναμο επιτυχίας σε εξέταση που διοργανώνει η ίδια αρμόδια αρχή, αφού αυτό γίνεται αποδεκτό σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντίστοιχη ειδικότητα του τεχνίτη οχημάτων.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών της πρώτης πρότασης νόμου ενώπιον της επιτροπής, η οποία προηγήθηκε της συζήτησης της δεύτερης πρότασης νόμου, διεφάνη ότι ο σκοπός για τον οποίο προτάθηκε δεν υλοποιείτο με τον τρόπο που αυτή νομοτεχνικά ετοιμάστηκε, γι’ αυτό και οι εισηγητές της αποφάσισαν να ετοιμάσουν και καταθέσουν στη Βουλή νέα πρόταση νόμου με νομοτεχνικά ορθότερη διατύπωση του κειμένου της. Η εν λόγω πρόταση νόμου ετοιμάστηκε με τη συνδρομή των λειτουργών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθότι απαιτούσε τεχνοκρατικές γνώσεις και ακολούθως κατατέθηκε στη Βουλή και παραπέμφθηκε στην επιτροπή για την ολοκλήρωση της συζήτησης του συγκεκριμένου θέματος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, ο οποίος συνέβαλε στην ετοιμασία της πρότασης, ο προτεινόμενος στόχος επιτυγχάνεται με τη δημιουργία νέας κατηγορίας ακαδημαϊκών προσόντων σε όλες τις ειδικότητες τεχνίτη οχημάτων, η οποία αφορά δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου διάρκειας ενός έτους στη μηχανική/συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων ή σε τομέα σχετικό με την ειδικότητα αυτή.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτάσεων νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της δεύτερης πρότασης νόμου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

Συναφώς, με την έκθεση αυτή η πρώτη πρόταση νόμου αποσύρεται από τους εισηγητές της για τους λόγους που εκτέθηκαν πιο πάνω.

  

 

 

 

8 Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων