Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Τ/Κ Περιουσιών του 2016 Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Πάμπος Παπαγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Χριστάκης Τζιοβάνης Ζαχαρίας Κουλίας
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Νοεμβρίου και στις 7 Δεκεμβρίου 2015. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών (Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Αρχαιοτήτων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, όλων των επαρχιακών διοικήσεων και της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για το έτος 2016, ο οποίος προβλέπει δαπάνες ύψους €15.904.227 και έσοδα ύψους €16.613.025. Σημειώνεται ότι ο υπό συζήτηση προϋπολογισμός είναι πλεονασματικός και ότι το πλεόνασμα υπολογίζεται στα €708.798, ενώ το συσσωρευθέν υπόλοιπο του ταμείου κατά τη λήξη του οικονομικού έτους την 31η Δεκεμβρίου 2014 είναι της τάξης των €2.378.045.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

1. Ωρομίσθιο προσωπικό (αφορά εκτέλεση έργων) € 4.165.246
2. Αντιμισθία προσωπικού για υπηρεσίες που παρέχονται στο Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

€2.100.000

3. Τέλη αποχετεύσεων €1.700.000
4. Συντήρηση τουρκοκυπριακών περιουσιών - επιδιόρθωση και βελτίωση τουρκοκυπριακών κατοικιών και εγκατάσταση θερμοσιφώνων

€5.565.010

5. Δευτερεύοντα έργα - επιδιόρθωση και συντήρηση τουρκοκυπριακών κτιρίων, διατηρητέων οικοδομών και άλλων υποστατικών επαγγελματικής στέγης  

€616.910

6. Επιδιόρθωση, συντήρηση και καθαριότητα τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων

€418.395

7. Αντικατάσταση αμιαντένιων στεγών €166.710.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ποσό ύψους €9.300.000 προέρχεται από την ετήσια κρατική χορηγία, ποσό ύψους €3.181.030 από την είσπραξη ενοικίων, ποσό ύψους €39.400 από διάφορα άλλα έσοδα και ποσό ύψους €4.092.595 από την εκτέλεση διάφορων έργων έναντι αντίστοιχης και ισόποσης δαπάνης στον προϋπολογισμό και αφορά κυρίως τα εργατικά των ωρομίσθιων υπαλλήλων που απασχολούνται στα συνεργεία συντήρησης των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω προϋπολογισμού, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν όπως ενημερωθούν μεταξύ άλλων για τα ακόλουθα:

1. Την πορεία επιδιόρθωσης και συντήρησης τουρκοκυπριακών κατοικιών και καταστημάτων.

2. Την πορεία επιδιόρθωσης, συντήρησης και καθαριότητας τουρκοκυπριακών αρχαίων μνημείων, τεμενών και κοιμητηρίων.

3. Την εφαρμογή του συστήματος μηχανογράφησης και καταγραφής των τουρκοκυπριακών περιουσιών.

4. Την πολιτική καθορισμού των επιβλητέων ενοικίων.

5. Την αντικατάσταση των υφιστάμενων στεγών από αμίαντο.

6. Τις αγοραπωλησίες τουρκοκυπριακών περιουσιών.

7. Την επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Αρχείου Προσφύγων.

Συναφώς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών κατέθεσε τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά την είσπραξη των ενοικίων, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι από τους κλάδους τουρκοκυπριακών περιουσιών και θα λαμβάνονται δικαστικά μέτρα ή/και θα ανακτώνται τουρκοκυπριακές περιουσίες, στις περιπτώσεις που οι πιστωτές δε συνεργάζονται.

2. Αναλαμβάνονται έργα βελτίωσης σε τουρκοκυπριακές συνοικίες και καταστήματα, καθώς και συνεχείς επιδιορθώσεις και συντηρήσεις αρχαίων μνημείων και τεμενών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

3. Αναφορικά με διαχωρισθέντα οικόπεδα τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί για σκοπούς ανάπτυξης, θα καταβληθεί προσπάθεια αυτά να διανεμηθούν σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την καταγωγή ή τον τόπο διαμονής του δικαιούχου.

4. Το σύστημα μηχανογράφησης τέθηκε σε εφαρμογή εδώ και αρκετό διάστημα και όλες οι επαρχιακές διοικήσεις είναι ήδη συνδεδεμένες με το κεντρικό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όσον αφορά το θέμα των αγοραπωλησιών τουρκοκυπριακών περιουσιών και το θέμα των ανείσπρακτων ενοικίων, ο ίδιος πιο πάνω εκπρόσωπος δεσμεύτηκε όπως καταθέσει στην επιτροπή γραπτά αναλυτικά στοιχεία.

Από πλευράς του ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αρχαιοτήτων δήλωσε ότι υπό τον έλεγχο του τμήματος τελούν συνολικά δεκαεννέα τεμένη, τα οποία έχουν σχεδόν συντηρηθεί πλήρως.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί για το εν λόγω νομοσχέδιο κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

8 Δεκεμβρίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων