Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Νίκος Νικολαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 24 Νοεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο του ΡΙΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €580.000 και η διάθεσή τους για την υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων και σκοπών για τους οποίους η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2015 κατέστη ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το ΡΙΚ αιτήθηκε αρχικά την έγκριση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €705.000 από το Υπουργείο Εσωτερικών λόγω μη προβλέψιμων αναγκών που προέκυψαν και οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:

1. Συνεργάτες ορισμένου χρόνου και αγορά υπηρεσιών (€200.000).

2. Συνεργάτες αορίστου χρόνου (€200.000).

3. Ταινίες, αθλητικά δικαιώματα, ξένες παραγωγές, παραγωγή ντοκιμαντέρ/συμπαραγωγές (€305.000).

Ωστόσο, κατόπιν συνεννόησης του ΡΙΚ τόσο με το Υπουργείο Οικονομικών όσο και με το Υπουργείο Εσωτερικών, αποφασίστηκε όπως παραχωρηθούν στο ίδρυμα πρόσθετες πιστώσεις ύψους €580.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό να προέλθει από εξοικονομήσεις του ΡΙΚ ύψους €125.000.

Κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ ανέφερε ότι η έγκριση των ζητούμενων συμπληρωματικών πιστώσεων κρίνεται αναγκαία για την ομαλή λειτουργία του ιδρύματος, δηλώνοντας παράλληλα ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το 2015 είναι μειωμένος κατά €1 εκατομ. σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του 2014.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων