Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρ. 1) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Μαρία Κυριακού Νίκος Νικολαΐδης
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 24 Νοεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €20.916.425 και η διάθεσή τους για την υλοποίηση διάφορων σκοπών και δραστηριοτήτων για τα οποία η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2015 κατέστη ανεπαρκής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι ζητούμενες πρόσθετες πιστώσεις θα διανεμηθούν ως ακολούθως:

1. Πρόστιμο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) (€3.916.425).

2. Υποχρέωση προς το Ταμείο Συντάξεως (€17.000.000).

Ειδικότερα, κατά τη συζήτηση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ δήλωσε ότι η ανάγκη για έγκριση πρόσθετων πιστώσεων ύψους €3.916.425 οφείλεται σε πρόστιμα που η ΕΠΑ έχει επιβάλει στην ΑΤΗΚ ως ακολούθως:

1. Πρόστιμο ύψους €1.016.425 σε συνέχεια καταγγελίας της εταιρείας “Primetel” για παραβίαση από την ΑΤΗΚ των διατάξεων του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου σε σχέση με αθέμιτες τιμές χρέωσης ή/και μη δίκαιες τιμές που προβλέπονται στις συμφωνίες ΑΤΗΚ και Primetel.

2. Πρόστιμο ύψους €2.900.000 σε συνέχεια αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον της ΑΤΗΚ και του ομίλου “Forthnet Α.Ε. ή/και “Multichoice Hellas S.A.” για τη συνεργασία τους στο πλαίσιο συμφωνίας για διάθεση του τηλεοπτικού περιεχομένου της δορυφορικής πλατφόρμας NOVACYPRUS μέσα από την πλατφόρμα “Cytavision”, η οποία κρίθηκε από την ΕΠΑ ότι παραβιάζει τις διατάξεις του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου και τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο αρμόδιο, αναφορικά με την υποχρέωση ύψους €17.000.000 προς το Ταμείο Συντάξεως, αυτή προέκυψε έπειτα από αναλογιστική μελέτη που διεξήχθη προς αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου Συντάξεως την 31η Ιανουαρίου 2014. Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, ο υπολογισμός των τεχνικών αποθεμάτων του ταμείου σε σχέση με την αξία των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού κατέδειξε αναλογιστικό έλλειμμα ύψους €160.500.000, για τη χρηματοδότηση του οποίου έχει συμφωνηθεί μεταξύ της διαχειριστικής επιτροπής του ταμείου και της ΑΤΗΚ η καταβολή πρόσθετων εισφορών ύψους €17.000.000 ετησίως για τα επόμενα δέκα χρόνια.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

30 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων