Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Μάριος Καρογιάν
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δορυφορικής Πλοήγησης, η οποία συνομολογήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Δεκεμβρίου 2013.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η υπό αναφορά συμφωνία ενθαρρύνει, διευκολύνει και εντείνει τη μακροπρόθεσμη συνεργασία μεταξύ των μερών στη δορυφορική πλοήγηση υπό μη στρατιωτικό έλεγχο στα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS. Το GNSS είναι το σύστημα που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος GALILEO και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων EGNOS.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα GALILEO θα παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού ακριβείας και θα έχει ραδιοσυχνότητα συμβατή με τη ραδιοσυχνότητα του αμερικανικού GPS. Συναφώς, εφόσον το GALILEO και το GPS έχουν συμβατή ραδιοσυχνότητα και είναι διαλειτουργικά σε επίπεδο χρήστη, ο αριθμός των δορυφόρων ορατών από οποιοδήποτε σημείο της γης θα μπορούσε να αυξηθεί και να ενισχυθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε σήματα πλοήγησης για τους πολιτικούς χρήστες παγκοσμίως.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, η εν λόγω συμφωνία ορίζει τη μορφή και τους όρους συμμετοχής της Ελβετίας στα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης. Για το σκοπό αυτό με την υπό αναφορά συμφωνία ρυθμίζεται μεταξύ άλλων το ραδιοφάσμα, η επιστημονική έρευνα και εκπαίδευση, οι δημόσιες συμβάσεις, η βιομηχανική συνεργασία, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ο έλεγχος των εξαγωγών, η ανάπτυξη του εμπορίου και της αγοράς, τα πρότυπα, η τυποποίηση και τα ρυθμιστικά μέτρα, η ασφάλεια, η ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών και η πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας.

1η Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων