Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων στην Εργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος

Αδάμος Αδάμου

Πρόδρομος Προδρόμου

Μάριος Καρογιάν

Γιώργος Λουκαΐδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1990 για την Ασφάλεια κατά τη Χρήση Χημικών Προϊόντων στην Εργασία (σύμβαση αρ. 170), που εγκρίθηκε κατά την 77η Σύνοδο της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στις 25 Ιουνίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 1993 και στην οποία η προσχώρηση εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 77.280 και ημερομηνία 16 Ιουλίου 2014.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σκοπός της σύμβασης είναι η πρόληψη και μείωση των ασθενειών και τραυματισμών στην εργασία που οφείλονται σε χημικούς παράγοντες, αλλά και η προστασία του ευρύτερου κοινού και του περιβάλλοντος από τους ίδιους παράγοντες.

Ειδικότερα, η σύμβαση προνοεί μεταξύ άλλων για τα συστήματα ταξινόμησης, τα δελτία δεδομένων ασφάλειας χημικών προϊόντων, τις ευθύνες των προμηθευτών, τη μεταφορά χημικών προϊόντων, τον επιχειρησιακό έλεγχο, την πληροφόρηση και εκπαίδευση, τη συνεργασία, τα καθήκοντα των εργαζομένων, τα δικαιώματα των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους και τις υποχρεώσεις των κρατών εξαγωγής.

Σύμφωνα με τον ίδιο πιο πάνω κυβερνητικό αρμόδιο, τα πλείστα ζητήματα της υπό συζήτηση σύμβασης καλύπτονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης REACH και CLP και δεν αναμένεται οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή των προνοιών της. Επιπρόσθετα, το Συμβουλίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την απόφασή του ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2014 εξουσιοδότησε τα κράτη μέλη να κυρώσουν την υπό αναφορά σύμβαση προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ορισμένα μέρη της εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα.

Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο του 2012 η σύμβαση έχει κυρωθεί από δεκαεπτά κράτη μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθότι έχει ταξινομηθεί από αυτήν ως επικαιροποιημένη και προωθείται ενεργά.

Όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

 

1η Δεκεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων