Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Μη μέλη της επιτροπής:
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αβέρωφ Νεοφύτου
Χρίστος Μέσης Ευθύμιος Δίπλαρος
Ανδρέας Κυπριανού Μάριος Μαυρίδης
Νίκος Νουρής Αριστοτέλης Μισός
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Γιώργος Λουκαΐδης
Αθηνά Κυριακίδου Άριστος Δαμιανού
Φειδίας Σαρίκας Πανίκκος Σταυριανός
Δημήτρης Συλλούρης Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Γιώργος Περδίκης Ρούλα Μαυρονικόλα
  Ζαχαρίας Κουλίας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τις πρώτες τρεις προτάσεις νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Γιώργο Περδίκη του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και κ. Γιώργο Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, αντίστοιχα, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2015. H τέταρτη και πέμπτη πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος κατατέθηκαν στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και κ. Δημήτρη Συλλούρη του Ευρωπαϊκού Κόμματος, αντίστοιχα, και μελετήθηκαν από την επιτροπή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2015, καθώς και πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2015. Η έκτη πρόταση νόμου του επισυνημμένου παραρτήματος κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία και μελετήθηκε από την επιτροπή πριν από την κατάθεσή της στη Βουλή στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2015.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκε και παρευρέθηκε στην επιτροπή ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος εκπροσώπησε και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου, ώστε μεταξύ άλλων να εισαχθεί ο θεσμός της οριζόντιας ψηφοφορίας, να διαμορφωθεί η διαδικασία κατανομής των βουλευτικών εδρών και να αναθεωρηθούν τα προβλεπόμενα σε αυτόν κατώτατα ποσοστά συμμετοχής των αυτοτελών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων στη δεύτερη κατανομή βουλευτικών εδρών.

Ειδικότερα, με την πρώτη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη, σκοπείται η θεσμοθέτηση διαδικασίας οριζόντιας ψηφοφορίας για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ώστε κατά την εν λόγω εκλογική διαδικασία να παρέχεται η ευκαιρία στους πολίτες να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς κομμάτων ή συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων ή συνασπισμούς ανεξαρτήτων ή περισσότερους από έναν ανεξάρτητους υποψηφίους.

Με τη δεύτερη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, όπως αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, σκοπείται η αναθεώρηση του ελάχιστου ποσοστού επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας που προβλέπεται στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία για σκοπούς συμμετοχής των αυτοτελών κομμάτων στην πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση της δεύτερης κατανομής αδιάθετων εδρών από 1/56 και 2/56, που ισχύει σήμερα, σε πέντε τοις εκατό (5%), αντίστοιχα.

Με την τρίτη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Γιώργο Βαρνάβα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σκοπείται η κατάργηση του προβλεπόμενου στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία εκλογικού μέτρου κατά τη δεύτερη κατανομή αδιάθετων εδρών και γίνεται εισήγηση η κατανομή των εν λόγω εδρών να γίνεται στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες με βάση την εκλογική δύναμη της καθεμιάς αντί στη βάση του ότι η Δημοκρατία θεωρείται ενιαία εκλογική περιφέρεια, που ισχύει σήμερα.

Με την τέταρτη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Νικόλα Παπαδόπουλο εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σκοπείται η διαφοροποίηση προς τα κάτω των προβλεπόμενων στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία κατώτατων ποσοστών συμμετοχής των συνασπισμών κομμάτων στη δεύτερη κατανομή αδιάθετων εδρών. Ειδικότερα, με την εν λόγω πρόταση νόμου, όπως αυτή αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, όσον αφορά συνασπισμό δύο κομμάτων, προτείνεται ως κατώτατο ποσοστό συμμετοχής στη δεύτερη κατανομή το ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), αντί του ποσοστού του δέκα τοις εκατό (10%), που ισχύει σήμερα, ενώ για συνασπισμό κομμάτων άνω των δύο προτείνεται κατώτατο ποσοστό συμμετοχής δεκαέξι τοις εκατό (16%) αντί του είκοσι τοις εκατό (20%), που ισχύει σήμερα. Σημειώνεται ότι με την πρόταση νόμου προβλέπεται όπως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Με την πέμπτη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Δημήτρη Συλλούρη, σκοπείται η καθιέρωση της οριζόντιας ψηφοφορίας μόνο για την εκλογή δεκατεσσάρων βουλευτών επικρατείας από το σύνολο του εκλογικού σώματος. Για τους σκοπούς της εκλογής των εν λόγω βουλευτών η επικράτεια της Δημοκρατίας θα θεωρείται ενιαία εκλογική περιφέρεια και η ψηφοφορία θα διεξάγεται με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Με την έκτη πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Ζαχαρία Κουλία, σκοπείται η τροποποίηση της υπό αναφορά βασικής νομοθεσίας, ώστε για την εκλογή των αρχηγών των κομμάτων ή των επικεφαλής συνασπισμών πλειόνων συνεργαζόμενων κομμάτων ως μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων να απαιτείται να δίνεται από τους ψηφοφόρους σταυρός προτίμησης στα εν λόγω πρόσωπα, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους υποψηφίους για ανάδειξή τους στο εν λόγω αξίωμα. Περαιτέρω, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου προτείνεται όπως η κατάταξη των υπό αναφορά προσώπων στο ψηφοδέλτιο γίνεται με βάση την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Σημειώνεται ότι μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους για το γεγονός ότι η εισήγηση για αλλαγή του νόμου που διέπει τις εκλογές για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων γίνεται σε χρόνο πολύ κοντά στη διεξαγωγή των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, υποστηρίζοντας ότι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του εν λόγω νόμου έπρεπε να είχαν γίνει σε χρόνο που να απέχει κατά πολύ της διεξαγωγής των εν λόγω βουλευτικών εκλογών.

Όσον αφορά την πρώτη πρόταση νόμου, σύμφωνα με τον εισηγητή της, με τις πρόνοιές της εισάγεται η οριζόντια ψηφοφορία για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε όσους πολίτες δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένο κόμμα να μπορούν να ψηφίζουν υποψηφίους από διάφορους συνδυασμούς. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση τα ψηφοδέλτια στα οποία δε θα καταγράφεται κομματική προτίμηση, αλλά θα επιλέγονται υποψήφιοι από διάφορους συνδυασμούς ή/και ανεξάρτητοι υποψήφιοι δε θα θεωρούνται άκυρα, όπως ισχύει σήμερα. Συναφώς, όσοι πολίτες δεν έχουν κομματική επιλογή θα μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία, αντί να επιλέγουν την αποχή και την αποστασιοποίηση από την πολιτική.

Όσον αφορά τη δεύτερη πρόταση νόμου, σύμφωνα με τον εισηγητή της, η αναθεώρηση του εκλογικού μέτρου κατά τη δεύτερη κατανομή εδρών κρίνεται αναγκαία, τόσο για να συνάδει με τις αντίστοιχες πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για να συμβάλει στην καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν εκ μέρους του εισηγητή της τρίτης πρότασης νόμου, με τις πρόνοιές της καταργείται το προβλεπόμενο στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία εκλογικό μέτρο κατά τη δεύτερη κατανομή αδιάθετων εδρών και παράλληλα εισάγεται πρόνοια για συμμετοχή των ανεξάρτητων υποψηφίων κατά την εν λόγω κατανομή αδιάθετων εδρών. Η κατάθεση της πρότασης νόμου στη Βουλή, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, κρίθηκε αναγκαία για σκοπούς ισονομίας και δίκαιης αντιμετώπισης όλων των υποψηφίων στη δεύτερη κατανομή εδρών, είτε αυτοί είναι ανεξάρτητοι υποψήφιοι είτε είναι υποψήφιοι σε συνδυασμό κόμματος ή σε συνασπισμό κομμάτων ή σε συνδυασμό ανεξαρτήτων, ώστε να αρθεί η δυσμενής μεταχείριση των ανεξάρτητων υποψηφίων κατά την εν λόγω κατανομή.

Όσον αφορά την τέταρτη πρόταση νόμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν εκ μέρους του εισηγητή της, αυτή στοχεύει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για τα κόμματα που επιθυμούν να κατέλθουν στις εκλογές συνασπιζόμενα με άλλα κόμματα, για να εξασφαλίσουν έδρα στη Βουλή, με τη μείωση του προβλεπόμενου στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία ποσοστού συμμετοχής τους στη δεύτερη κατανομή αδιάθετων εδρών.

Όσον αφορά την πέμπτη πρόταση νόμου, σύμφωνα με τον εισηγητή της, με τις πρόνοιές της σκοπείται ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος εκλογικού νόμου, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, σύμφωνα με τον εισηγητή, για να παρασχεθεί η δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίζουν είτε υποψηφίους από περισσότερους από έναν κομματικούς συνδυασμούς ή συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων είτε συνασπισμούς ανεξαρτήτων ή περισσότερους από έναν ανεξάρτητους υποψηφίους.

Όσον αφορά την έκτη πρόταση νόμου, σύμφωνα με τον εισηγητή της, με τις πρόνοιές της προάγεται η δημοκρατία και η δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων κατά τη διαδικασία ανάδειξής τους στο αξίωμα του μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ειδικότερα, όπως δήλωσε ο εισηγητής, με την πρόταση νόμου προτείνεται να απαιτείται η σημείωση σταυρού προτίμησης σε όλους τους υποψηφίους, συμπεριλαμβανομένων και των αρχηγών των κομμάτων ή των επικεφαλής συνασπισμών κομμάτων, και να μην εξαιρούνται από τη σημείωση σταυρού προτίμησης τα εν λόγω πρόσωπα, όπως ισχύει σήμερα.

Ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, τοποθετούμενος επί των προνοιών των προτάσεων νόμου, ανέφερε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Όσον αφορά την πρώτη πρόταση νόμου, δήλωσε πως, σε περίπτωση που ψηφιστεί σε νόμο από τη Βουλή, για την εφαρμογή των διατάξεών της θα απαιτηθεί η αλλαγή του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Εσωτερικών. Παράλληλα, επισήμανε πως με τις πρόνοιές της ενδέχεται να εκλέγεται βουλευτής υποψήφιος με την προικοδότηση ψήφων των ψηφοφόρων οι οποίοι δεν του έχουν δώσει σταυρό προτίμησης.

2. Όσον αφορά τη δεύτερη και την τέταρτη πρόταση νόμου, ανέφερε πως, σε περίπτωση που αυτές ψηφιστούν σε νόμους από τη Βουλή, το Υπουργείο Εσωτερικών θα είναι έτοιμο να εφαρμόσει τις πρόνοιές τους.

3. Όσον αφορά την τρίτη πρόταση νόμου, ανέφερε ότι η προτεινόμενη με αυτή διαδικασία κατανομής των βουλευτικών εδρών στις επιμέρους εκλογικές περιφέρειες με βάση την εκλογική δύναμη της καθεμιάς είναι ανάλογη με αυτή που ακολουθείται για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, αντίστοιχα. Συναφώς, όπως δήλωσε ο ίδιος, σε περίπτωση που η εν λόγω διαδικασία υιοθετηθεί από τη Βουλή, το Υπουργείο Εσωτερικών θα την εφαρμόζει και στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, επισήμανε πως, εάν εφαρμοζόταν η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου ρύθμιση κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων που διενεργήθηκε το 2006, θα εξελέγετο βουλευτής υποψήφιος κόμματος το οποίο είχε εξασφαλίσει παγκύπριο ποσοστό επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας μικρότερο του 1,8%.

4. Όσον αφορά την πέμπτη πρόταση νόμου, επισήμανε στην επιτροπή την ανάγκη τροποποίησης του προτεινόμενου με αυτή πίνακα, στον οποίο καθορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κατά εκλογική περιφέρεια λόγω της προτεινόμενης μείωσης του συνολικού αριθμού των εν λόγω εδρών, δεδομένου ότι οι δεκατέσσερις από τις πενήντα έξι βουλευτικές έδρες προτείνεται να είναι βουλευτικές έδρες επικρατείας, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων κατά εκλογική περιφέρεια. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο ίδιος, ο αριθμός των βουλευτικών εδρών για τις εκλογικές περιφέρειες Αμμοχώστου και Λάρνακας, με βάση τον εκλογικό κατάλογο με τον οποίο διεξήχθηκαν οι τελευταίες εκλογές για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, πρέπει να καθοριστεί στις εννέα και στις τέσσερις έδρες, αντίστοιχα, αντί στις οκτώ για την επαρχία Αμμοχώστου και στις πέντε για την επαρχία Λάρνακας, όπως προτείνεται. Περαιτέρω, ο ίδιος ανέφερε πως στα πλαίσια της διεξαγωγής της ψηφοφορίας για σκοπούς εκλογής βουλευτών επικρατείας θα δύναται να χρησιμοποιούνται οι ίδιες κάλπες οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για σκοπούς εκλογής βουλευτών περιφερειών.

5. Όσον αφορά την έκτη πρόταση νόμου, ανέφερε πως, σε περίπτωση που ψηφιστεί από τη Βουλή, θα απαιτηθεί τροποποίηση στους ισχύοντες περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμούς, ώστε να προβλέπεται και σε αυτούς ανάλογη ρύθμιση.

Στα πλαίσια της συζήτησης των προτάσεων νόμου, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις συμφώνησαν με την ανάγκη αύξησης του ισχύοντος στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία κατώτατου ποσοστού συμμετοχής των αυτοτελών κομμάτων στη δεύτερη κατανομή αδιάθετων εδρών, γιατί, όπως υποστήριξαν, η ρύθμιση αυτή θα συμβάλει στην καλύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ωστόσο, παρά την πιο πάνω θέση τους, επισήμαναν πως το προτεινόμενο με τη δεύτερη υπό αναφορά πρόταση νόμου ποσοστό κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν τη μείωσή του από το 5%, που προτείνεται, σε 3,6%.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθέτησαν την πιο πάνω εισήγηση για τροποποίηση της δεύτερης πρότασης νόμου, που υποβλήθηκε από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Συναφώς, η επιτροπή κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού διαμόρφωσαν ανάλογα το κείμενό της με βάση τα πιο πάνω. Περαιτέρω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των εν λόγω κοινοβουλευτικών ομάδων αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη διαμόρφωση της διάταξης της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία τα αυτοτελή κόμματα που συμμετέχουν στη δεύτερη κατανομή δικαιούνται δεύτερη έδρα από την εν λόγω κατανομή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει τα 2/56 του συνόλου των έγκυρων ψήφων σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας, ώστε το εν λόγω μέτρο να καθοριστεί στο ποσοστό 3,6%, για να συνάδει με το προαναφερθέν κατώτατο ποσοστό συμμετοχής των αυτοτελών κομμάτων στη δεύτερη κατανομή αδιάθετων εδρών.

Στα πλαίσια της μελέτης της τέταρτης πρότασης νόμου τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κατέθεσαν στην επιτροπή εκ μέρους του εισηγητή της πρότασης νόμου αναθεωρημένο κείμενό της, με το οποίο προτείνεται περαιτέρω μείωση του κατώτατου ποσοστού συμμετοχής συνασπισμού κομμάτων άνω των δύο στη δεύτερη κατανομή στο δώδεκα τοις εκατό (12%) από δεκαέξι τοις εκατό (16%), που προτεινόταν αρχικά στην πρόταση νόμου.

Ο εισηγητής της πέμπτης πρότασης νόμου, στη βάση των όσων ανέφερε στην επιτροπή ο προϊστάμενος της Κεντρικής Υπηρεσίας Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με τις πρόνοιες της εν λόγω πρότασης νόμου, διαμόρφωσε το κείμενό της ως ακολούθως:

1. Με την εισαγωγή σε αυτό πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η κατανομή των βουλευτικών εδρών κατά περιφέρεια θα γίνεται βάσει του αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτό προκύπτει από τον εκάστοτε ισχύοντα τελευταίο εκλογικό κατάλογο, αντί η εν λόγω κατανομή να καθορίζεται σε πίνακα στην υπό τροποποίηση βασική νομοθεσία.

2. Με τη διαγραφή της πρόνοιας που περιλαμβάνεται σε αυτό, σύμφωνα με την οποία η ψηφοφορία για σκοπούς εκλογής βουλευτών επικρατείας θα γίνεται με τη χρήση ξεχωριστών καλπών από αυτές που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για σκοπούς εκλογής βουλευτών περιφερειών, ώστε και για τις δύο εκλογικές διαδικασίες να χρησιμοποιείται κοινή κάλπη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Σε σχέση με την πρώτη πρόταση νόμου διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν με τις πρόνοιές της και δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα την καταψηφίσει.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

γ. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιές της και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο, όπως αυτή κατατέθηκε στη Βουλή.

2. Σε σχέση με τη δεύτερη πρόταση νόμου διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσαν ότι υιοθετούν τις διαμορφωμένες, σύμφωνα με την πιο πάνω απόφασή τους, πρόνοιές της με τις οποίες καθορίζεται το κατώτατο ποσοστό συμμετοχής των αυτοτελών κομμάτων στη δεύτερη κατανομή αδιάθετων εδρών στο 3,6%, καθώς και το ελάχιστο ποσοστό για εξασφάλιση δεύτερης έδρας από τα αυτοτελή κόμματα κατά την εν λόγω κατανομή στο 3,6%.

Όσον αφορά την πρόνοια της πρότασης νόμου σύμφωνα με την οποία προτείνεται αύξηση του εκλογικού μέτρου κατά τη δεύτερη φάση της δεύτερης κατανομής αδιάθετων εδρών από 2/56 στο ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), τα μέλη των πιο πάνω κοινοβουλευτικών ομάδων δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί της πρόνοιας αυτής κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

γ. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών διαφώνησαν με τις πρόνοιές της και δήλωσαν πως θα την καταψηφίσουν.

3. Σε σχέση με την τρίτη πρόταση νόμου διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν με τις πρόνοιές της και δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα την καταψηφίσει.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

γ. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιές της, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

4. Σε σχέση με την τέταρτη πρόταση νόμου διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι η κοινοβουλευτική τους ομάδα υιοθετεί τις πρόνοιές της, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

5. Σε σχέση με την πέμπτη πρόταση νόμου διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν με τις πρόνοιές της και δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα την καταψηφίσει.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

γ. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιές της, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

6. Σε σχέση με την έκτη πρόταση νόμου διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

α. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν με τις πρόνοιές της και δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα θα την καταψηφίσει.

β. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν πως θα τοποθετηθούν επί των προνοιών της κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

γ. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιές της, γι’ αυτό και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω θέσεών της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης επί των προτάσεων νόμου. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που οποιεσδήποτε προτάσεις νόμου ψηφιστούν από τη Βουλή σε νόμους, οι πρόνοιές τους θα ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2015».

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011».

(Πρόταση νόμου).

2. «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Aρ. 3) Νόμος του 2015».

(Πρόταση νόμου).

3. «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2015».

(Πρόταση νόμου).

4. «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Aρ. 5) Νόμος του 2015».

(Πρόταση νόμου).

5. «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015».

(Πρόταση νόμου).

6. «Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2015».

(Πρόταση νόμου).

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων