Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο  «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Ευγένιος Χαμπουλλάς Σοφοκλής Φυττής
Πρόδρομος Προδρόμου Ρούλα Μαυρονικόλα
Ευθύμιος Δίπλαρος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 18 Νοεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και η Επίτροπος Περιβάλλοντος.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κατά το άρθρο 169(2) του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία στη δεύτερη περίοδο δέσμευσης του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές, η οποία υπογράφηκε την 1η Απριλίου 2015. Η κύρωση της Συμφωνίας από την Κυπριακή Δημοκρατία αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 79.700 απόφασή του, ημερομηνίας 5 Νοεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η εν λόγω συμφωνία ετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την απόφασή του Αρ. 2015/146. Η υπογραφή της συμφωνίας από τα κράτη μέλη έγινε από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην ΕΕ κατά τις συναντήσεις τους (COREPER II) στις 19 και 26 Φεβρουαρίου και στις 5 Μαρτίου 2015.

Στα πλαίσια της συζήτησης επί των προνοιών του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί συνέχεια του κυρωτικού νόμου που ψήφισε η Βουλή στις 5 Νοεμβρίου 2015 με τίτλο «Ο περί της Τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικός) Νόμος του 2015» [Αρ. Νόμου 16(ΙΙΙ)/2015], αφού με την κύρωσή της εν λόγω συμφωνίας θα επικυρωθούν οι όροι για τη συμμετοχή της Ισλανδίας στις από κοινού δεσμεύσεις που έχουν λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη της και η Ισλανδία για τη δεύτερη περίοδο δέσμευσης, όπως αυτή περιλήφθηκε στο Πρωτόκολλο του Κιότο με την Τροπολογία της Ντόχα.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση της υπό αναφορά συμφωνίας.

23 Νοεμβρίου 2015

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων