Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2015»

Παρόντες:

Στέλλα Κυριακίδου, αναπλ. πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Αδάμος Αδάμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Οικονομικών και ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €190.000 και η διάθεσή τους από το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου για την υλοποίηση διάφορων δραστηριοτήτων και σκοπών, για τους οποίους η αρχική πρόβλεψη στον αντίστοιχο εγκριμένο προϋπολογισμό για το έτος 2015 δεν ήταν επαρκής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι πρόσθετες πιστώσεις αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την οικονομική επιχορήγηση προγραμμάτων και συγκεκριμένα του προγράμματος γυναικών που εφαρμόζεται στην Αγία Σκέπη και του προγράμματος που εφαρμόζεται στην Εθνική Φρουρά μέσω του ΚΕΝΘΕΑ (€75.000).

2. Την κοινωνική επανένταξη πρώην εξαρτημένων ατόμων (€7.000).

3. Τη μίσθωση υπηρεσιών για σκοπούς αξιολόγησης των υφιστάμενων θεραπευτικών δομών (€46.000).

4. Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (€7.000).

5. Ναύλα και άλλα έξοδα για συνέδρια, αποστολές και άδειες για υπηρεσιακούς λόγους στο εξωτερικό (ΕΚΤΕΠΝ) (€5.000).

6. Ερευνητικά προγράμματα και συγκεκριμένα την πραγματοποίηση έρευνας με τίτλο Παγκύπρια επισκόπηση γενικού πληθυσμού για το κάπνισμα, το αλκοόλ και άλλες ψυχοδραστικές ουσίες” (€50.000).

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών συμφώνησε με τον προτεινόμενο νόμο, αναφέροντας ότι το ποσό του συμπληρωματικού προϋπολογισμού θα καλυφθεί από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Υγείας, της ομάδας άρθρων 04.000 (Μεταβιβάσεις Εσωτερικού).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

 

 

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων