Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Νίκος Νουρής Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου και στις 5 και 12 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου με την αντικατάσταση από το κείμενό του της αναφοράς που γίνεται στους περί Δικαστικής Φαρμακευτικής (Forensic Pharmacy) Κανονισμούς του 1963 με την αναφορά σε άλλους σχετικούς κανονισμούς που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ και να καταργήσουν τους προαναφερθέντες κανονισμούς. Περαιτέρω, σκοπείται η εισαγωγή στο βασικό νόμο διάταξης που να επιτρέπει την επιβολή τελών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις εγγραφής φαρμακοποιού στους νέους σχετικούς κανονισμούς που θα εκδοθούν.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε και συζητήθηκε στην επιτροπή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για την Εγγραφή Φαρμακοποιού) Κανονισμοί του 2015», οι οποίοι θα προωθηθούν για έγκριση στην ολομέλεια του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγουμένως ψηφιστεί το παρόν νομοσχέδιο σε νόμο, ο οποίος θα εξουσιοδοτεί την έκδοση των κανονισμών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων