Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Μάριος Καρογιάν
Γιώργος Λουκαΐδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο υπογράφηκε στις 18 Ιουνίου 2012 δυνάμει της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ημερομηνίας 9 Οκτωβρίου 2009 και της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 78.579 και ημερομηνία 26 Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 12 Δεκεμβρίου 2006 και κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία με τη δημοσίευση του σχετικού νόμου με αριθμό 10(ΙΙΙ) του 2011 στις 8 Απριλίου 2011, προνοεί την προώθηση ενός διεθνούς αεροπορικού συστήματος βασιζομένου στον ανταγωνισμό μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών με ελάχιστη κρατική παρέμβαση και ρύθμιση, καθώς και τη βελτίωση της πρόσβασης των αεροπορικών εταιρειών στις παγκόσμιες αγορές.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

 

 

24 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων