Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πρόταση νόμου «Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Νίκος Νουρής
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Μαρία Κυριακού
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 15 Οκτωβρίου 2015, έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύης Κούτρα Κουκουμά και Πανίκκου Σταυριανού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 23 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και ο γενικός διευθυντής, η διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και η διευθύντρια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του ίδιου υπουργείου, εκπρόσωποι του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, του Υπουργείου Οικονομικών, της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ, της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΠΕΟ, της Ένωσης Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ-ΠΕΟ), του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ), της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ).

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, η ΟΕΒ, η ΣΕΚ, η ΔΕΟΚ, η Παγκύπρια Ένωση Συνταξιούχων (ΠΕΣΥ-ΣΕΚ) και η Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας της Βουλής των Γερόντων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου, ώστε στην ερμηνεία του όρου “μονογονεϊκή οικογένειανα περιληφθεί και η περίπτωση της οικογένειας όπου ένας έγγαμος γονέας ζει μόνος του με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, επειδή ο άλλος γονέας εκτίει ποινή φυλάκισης διάρκειας έξι μηνών και άνω.

Περαιτέρω, με την πρόταση νόμου προτείνεται η βελτίωση του άρθρου 3 του υφιστάμενου νόμου, ώστε στην έννοια της οικογένειας να περιληφθούν και ο έγγαμος πατέρας ή η έγγαμη μητέρα των οποίων τα τέκνα ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη, εφόσον ο σύζυγος ή η σύζυγος εκτίει ποινή φυλάκισης διάρκειας έξι μηνών και άνω.

Συγκεκριμένα, οι πιο πάνω προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη του επιδόματος τέκνου στην περίπτωση κατά την οποία ο ένας εκ των δύο γονέων εκτίει ποινή φυλάκισης διάρκειας έξι μηνών και άνω.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η ανάγκη για την κατάθεση της πρότασης νόμου προέκυψε στα πλαίσια αυτεπάγγελτης εξέτασης από την επιτροπή συναφούς θέματος που είχε εγγραφεί προς συζήτηση από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Αντρέα Φακοντή, Σκεύη Κούτρα Κουκουμά, Πανίκκο Σταυριανό, Αθηνά Κυριακίδου και Ρούλα Μαυρονικόλα, με τίτλο «Τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών και η ανάγκη λήψης μέτρων από το κράτος για στήριξή τους».

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τόσο στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης εξέτασης του πιο πάνω θέματος όσο και επί των προνοιών της πρότασης νόμου, η πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων κατέθεσε και γραπτώς και προφορικώς μεταξύ άλλων τη θέση ότι ο νόμος που αφορά το επίδομα τέκνου περιλαμβάνει πρόνοιες οι οποίες προκαλούν αδικίες και ανισότητες και παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπρόσθετα, η ίδια, αφού δήλωσε ότι συμφωνεί με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, εισηγήθηκε όπως στον ορισμό της μονογονεϊκής οικογένειας περιληφθούν και οι γονείς που βρίσκονται σε διάσταση, αλλά δεν έχει ακόμη εκδοθεί διαζύγιο. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια, η πρόνοια της νομοθεσίας που αποστερεί την ιδιότητα του μονογονιού σε περίπτωση τέλεσης νέου γάμου του μονογονιού ή συμβίωσής του με άλλο άτομο πρέπει να απαλειφθεί, αφού ένας νέος σύζυγος ή σύμβιος δεν έχει καμιά νομική υποχρέωση για τη συντήρηση των παιδιών των μονογονιών.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού σε εκτενές γραπτό της υπόμνημα αναφέρει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι μόνοι γονείς, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι γυναίκες, επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών όσον αφορά τις εργασίες που σχετίζονται με τα θέματα του σπιτιού, αλλά και των παιδιών.

2. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός επιβαρύνει σχεδόν αποκλειστικά τους μόνους γονείς.

3. Λόγω της κατακόρυφης μείωσης των οικονομικών τους πόρων, οι μόνοι γονείς κατατάσσονται, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ανάμεσα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού όσον αφορά τον κίνδυνο φτώχιας.

4. Ο υπό συζήτηση νόμος πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί και να τροποποιηθεί σε ό,τι αφορά την παροχή επιδόματος μονογονιού σε γονείς υπηκόους τρίτων χωρών, των οποίων τα τέκνα έχουν κυπριακή υπηκοότητα, προκειμένου αυτή να εναρμονιστεί με τις αρχές που διέπουν τις διεθνείς πράξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεσμεύουν τη Δημοκρατία.

Η ΚΥΣΟΑ με γραπτό υπόμνημά της τονίζει μεταξύ άλλων ότι στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία που υλοποιείται την περίοδο αυτή στη χώρα μας δεν περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε εισηγήσεις αφορούν άμεσα ή έμμεσα τις γυναίκες με αναπηρίες.

Ειδικότερα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δε σχεδιάζονται ούτε και υλοποιούνται οποιεσδήποτε πολιτικές και πρακτικές για τις γυναίκες με αναπηρίες, όσον αφορά συγκεκριμένα τις απαραίτητες, τις κατάλληλες και τις εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις μονογονεïκές οικογένειες, κυρίως για τις μόνες γυναίκες με αναπηρίες ή τις μόνες γυναίκες με παιδιά με αναπηρίες.

Περαιτέρω, η ΚΥΣΟΑ επανέλαβε την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση που λήφθηκε το 2012, σύμφωνα με την οποία για τον καθορισμό του ύψους του δημόσιου βοηθήματος των ληπτών που είναι άτομα με αναπηρίες συνυπολογίζεται το επίδομα τέκνου ή και μονογονιού που τους αναλογεί ως εξαρτώμενων των γονέων, των κηδεμόνων ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

Η ΟΠΑΚ κατέθεσε τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Οι μονογονεϊκές οικογένειες στις οποίες ο γονιός είναι άτομο με αναπηρία αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω της αναπηρίας του γονέα.

2. Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για κατ’ οίκον φροντίδα του μονογονιού που είναι άτομο με αναπηρίες, ώστε αυτό να μπορεί να ανταποκριθεί σωστά και με ασφάλεια στα καθήκοντά του ως γονέα.

3. Υπάρχει αυξημένη ανάγκη για ψυχολογική στήριξη των παιδιών της μονογονεϊκής οικογένειας.

4. Στις περιπτώσεις που ο μόνος γονέας δε λαμβάνει κανονικά επίδομα διατροφής από τον άλλο γονέα, το κράτος πρέπει να πληρώνει το ποσό αυτό της διατροφής και να το διεκδικεί από το γονέα που έχει ευθύνη να καταβάλει το επίδομα διατροφής.

5. Στον τομέα της παιδείας πρέπει οι κρατικές υπηρεσίες να δίδουν προτεραιότητα σε όλες τις οικογένειες μονογονιών, όπως για παράδειγμα τη δυνατότητα τοποθέτησης των παιδιών σε κοντινά σχολεία ή σε σχολεία που προσφέρουν ολοήμερη φοίτηση. Περαιτέρω, η πολιτεία πρέπει να εφαρμόσει πολιτικές στήριξης των παιδιών μονογονεϊκών οικογενειών, όπου ο μόνος γονέας είναι άτομο με αναπηρίες, ώστε αυτά να μπορέσουν να αποκτήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε στην επιτροπή ότι συμφωνεί με ορισμένες από τις θέσεις και τις απόψεις του Παγκύπριου Συνδέσμου Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, γι’ αυτό και έχει προβεί στην ετοιμασία σχετικού νομοσχεδίου που τροποποιεί τον υπό συζήτηση νόμο για το επίδομα τέκνου.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο, γιατί θεωρούν ότι αυτή είναι αντισυνταγματική και δεν περιλαμβάνει κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος τέκνου. Περαιτέρω, τα πιο πάνω μέλη της επιτροπής θεωρούν ότι, εφόσον έχει ετοιμαστεί ήδη σχετικό νομοσχέδιο από την εκτελεστική εξουσία, θα ήταν ορθότερο η επιτροπή να αναμένει την κατάθεσή του στη Βουλή.

 

10 Νοεμβρίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων