Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης (Κυρωτικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Πρόδρομος Προδρόμου Αθηνά Κυριακίδου
Σωτήρης Σαμψών  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2015. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η κατά το άρθρο 169(2) του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για Συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Ιατρικής Επιστήμης, η οποία υπογράφτηκε στην Τασκένδη από τον Υπουργό Εξωτερικών στις 5 Απριλίου 2012 δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 73.189 και ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2012, όπως αυτή ακολούθως τροποποιήθηκε δυνάμει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 77.627 και ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την αμοιβαία συνεργασία των μερών στους ακόλουθους τομείς:

1. Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής και υγειονομικής φροντίδας.

2. Προστασία της μητρότητας και των παιδιών.

3. Προληπτική ιατρική και περιβαλλοντική προστασία.

4. Φαρμακευτική και ιατρική τεχνολογία.

5. Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και επιδημιολογικού κινδύνου.

6. Κατάρτιση επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού.

7. Ανταλλαγή φοιτητών, λεκτόρων και βελτίωση επαγγελματικών ιατρικών δεξιοτήτων.

8. Συμβατική ανταλλαγή ιατρών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών συμφώνησε με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά κυρωτικού νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της συμφωνίας που αναφέρεται σε αυτό.

10 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων