Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

 

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Παρόντες:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Φορολογίας και του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 25 και 28 του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμών, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία απαλλαγής ορισμένων πράξεων από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, οι βασικοί κανονισμοί ρυθμίζουν τον τρόπο και το χρόνο κατά τον οποίο πρόσωπο που είναι δικαιούχο απαλλαγής ΦΠΑ μπορεί να υποβάλει αίτημα απαλλαγής από την καταβολή του ΦΠΑ για αγορά ή λήψη υπηρεσιών. Με βάση τις διατάξεις των εν λόγω κανονισμών, για να είναι δυνατή η παραχώρηση της απαλλαγής, πρέπει το δικαιούχο πρόσωπο προς το οποίο θα πραγματοποιηθεί η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως σχετική γραπτή άδεια από τον Υπουργό Οικονομικών.

Περαιτέρω και σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας, η Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας δεν καθορίζει οποιουσδήποτε χρονικούς ή τοπικούς περιορισμούς, ώστε ένα πρόσωπο να μπορεί να επωφεληθεί της απαλλαγής, και ως εκ τούτου η σχετική ρύθμιση πρέπει να απαλειφθεί από τους υφιστάμενους κανονισμούς, ώστε αυτοί να συνάδουν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με την εθνική τελωνειακή νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιον της, κατά πλειοψηφία του αναπληρωτή προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων