Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 201

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η εξουσία στην Αρχή Λιμένων Κύπρου να προβεί σε κατάργηση κανονισμών που η ίδια εξέδωσε, πριν να τεθεί σε ισχύ ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 [Ν. 85(Ι)/2015], ο οποίος αφαίρεσε από την Αρχή τη δυνατότητα έκδοσης κανονισμών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε την επιτροπή ότι με τον περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικό) Νόμο του 2015, που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, αντικαταστάθηκε η διάταξη που εξουσιοδοτούσε την Αρχή Λιμένων Κύπρου να καθορίζει με κανονισμούς την καταβολή των δικαιωμάτων για χρήση των λιμένων και/ή των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτούς από νέα διάταξη που παρέχει τη δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει με διατάγματα τα εκάστοτε πληρωτέα τέλη, έπειτα από διαβούλευση με την Αρχή Λιμένων Κύπρου και την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, προκειμένου το Υπουργικό Συμβούλιο να προχωρήσει με την έκδοση των σχετικών διαταγμάτων πρέπει οι κανονισμοί που εκδόθηκαν από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και που εν τω μεταξύ εξακολουθούν να ισχύουν με βάση ρητή διάταξη του υπό αναφορά νόμου να καταργηθούν από το αρμόδιο όργανο που τους εξέδωσε. Για το λόγο αυτό, συνέχισε η ίδια, κρίθηκε σκόπιμη η προώθηση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου στη Βουλή, ώστε να δοθεί η εξουσία στην Αρχή Λιμένων Κύπρου αναδρομικά, από την ημερομηνία που η εξουσία αυτή της αφαιρέθηκε, να προβεί σε κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών και ακολούθως η εξουσία αυτή να εκπνεύσει.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον των προτεινόμενων διατάξεων για τους λόγους που θα εκθέσουν αναλυτικά κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

3 Νοεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων