Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και ο «Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Γιάννος Λαμάρης
Πρόδρομος Προδρόμου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Μαρία Κυριακού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τα πιο πάνω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και 5 Οκτωβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του Association of Cyprus International Investment Firms (ACIIF), του Συνδέσμου Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου (ΣΥΔΕΚ), του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συντεχνιών (ΠΟΑΣ).

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε να επιτραπεί η εισαγωγή στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ ομολογιών νεοσυσταθείσας εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στον τρέχοντα τομέα της οικονομικής της δραστηριότητας για περίοδο μικρότερη του ενός έτους, νοουμένου ότι θα καταρτίζονται ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο αυτή.

Σκοπός του δεύτερου νόμου που προτείνεται είναι αφενός η τροποποίηση του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, ώστε αυτός να συνάδει με τον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο ως προς την εισαγωγή συλλογικών επενδυτικών σχεδίων στο ΧΑΚ, και αφετέρου η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ώστε να επιτραπεί η σύσταση και λειτουργία αγοράς παραγώγων και αγοράς εμπορευμάτων στο ΧΑΚ.

Στα πλαίσια της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών σημείωσε αναφορικά με το πρώτο νομοσχέδιο ότι με αυτό παρέχεται το δικαίωμα σε νεοσυσταθείσες εταιρείες να εισάγουν ομόλογα στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑΚ, νοουμένου ότι θα καταρτίζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις. Σε σχέση με το δεύτερο νομοσχέδιο, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι επιχειρείται η κάλυψη του κενού που παρουσιάστηκε αναφορικά με την εισαγωγή συλλογικών επενδυτικών σχεδίων στο ΧΑΚ κατά τρόπο που να συνάδει με τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο και επιπρόσθετα με αυτό επιτρέπεται η σύσταση και λειτουργία αγοράς παραγώγων και αγοράς εμπορευμάτων στο ΧΑΚ.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του ΧΑΚ, τα δύο νομοσχέδια κρίνονται σημαντικά στην προσπάθεια που διεξάγει το ΧΑΚ για προώθηση νέων έργων και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού. Επιπροσθέτως, εξίσου σημαντική κρίνεται η εξέταση εκ μέρους της εκτελεστικής εξουσίας του θέματος της εγγραφής ιδιωτικών αμοιβαίων κεφαλαίων στο ΧΑΚ, ούτως ώστε να τροποποιηθεί στο μέλλον η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, του ACIIF, του ΣΥΔΕΚ, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου και του CIPA δήλωσαν ότι συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων νόμων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δύο νομοσχεδίων και εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των θεμάτων στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της ενώπιον του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

19 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων