Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Ανδρέας Μιχαηλίδης
Αριστοτέλης Μισός Αντρέας Φακοντής
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Κώστας Κώστα

Όπως είναι γνωστό, για το υπό αναφορά νομοσχέδιο κυκλοφόρησε έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων στις 22 Σεπτεμβρίου 2015. Ωστόσο, η συζήτησή του αναβλήθηκε με απόφαση της ολομέλειας του σώματος, στις 24 Σεπτεμβρίου 2015, γιατί εν τω μεταξύ διαπιστώθηκε πρόβλημα διαδικασίας, το οποίο, όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική επιστολή του αρμόδιου υπουργείου που στάληκε στην επιτροπή, προέκυψε εκ παραδρομής. Ως εκ τούτου, κρίθηκε επιβεβλημένη η κατάθεση στην επιτροπή αναθεωρημένου κειμένου του νομοσχεδίου προς αντικατάσταση του αρχικά κατατεθειμένου.

Σημειώνεται ότι ο σκοπός του νομοσχεδίου, οι απόψεις των εμπλεκομένων και τα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο πρώτο στάδιο της εξέτασής του περιλαμβάνονται στην αρχική έκθεση της επιτροπής.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2015, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Στην εν λόγω συνεδρία την επιτροπή απασχόλησε το αναθεωρημένο κείμενο, το οποίο κατατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και στο οποίο περιλήφθηκαν διατάξεις για βελτίωση του κειμένου του και συμπλήρωση νομοτεχνικών κενών.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, καθώς και ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας διαβεβαίωσαν την επιτροπή ότι το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου περιλαμβάνει επιπρόσθετες διατάξεις που αφορούν μόνο τη συμπλήρωση διαπιστούμενων κενών, τη διασαφήνιση υφιστάμενων διατάξεών του, καθώς και συνεπαγόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις που εκ παραδρομής δεν είχαν εντοπιστεί στο κείμενο που αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού μελέτησε με προσοχή το νέο αναθεωρημένο κείμενο και επιβεβαίωσε ότι σε αυτό δεν περιλήφθηκαν οποιεσδήποτε νέες διατάξεις που τροποποιούν το ουσιαστικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου, όπως αυτό αρχικά κατατέθηκε στη Βουλή, παρά μόνο δευτερευούσης σημασίας αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις, επαναβεβαιώνει τη θέση της, όπως αυτή διατυπώθηκε στην αρχική της έκθεση που κυκλοφόρησε στην ολομέλεια του σώματος, και ως εκ τούτου ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού έτυχε περαιτέρω νομοτεχνικών παρεμβάσεων από την ίδια την επιτροπή, προκειμένου αυτό να καταστεί νομοτεχνικά ορθότερο.

 

20 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων