Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Μάριος Μαυρίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Αθηνά Κυριακίδου
Πανίκκος Σταυριανός Ρούλα Μαυρονικόλα
Νίκος Νουρής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου και στις 5 Οκτωβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, της αστυνομίας, της ΠΟΒΕΚ, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ.

Η Παγκύπρια Ένωση Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών (ΠΕΕΑ), η Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Κύπρου (ΣΕΑΚ), ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ (ΠΣΕΑ), ο Σύνδεσμος Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, η ΔΕΟΚ και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να εκπροσωπηθούν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών Ορισμένων Οχημάτων Νόμου [Νόμος αρ. 86(Ι) του 2007], ώστε να ενσωματωθούν στην εσωτερική έννομη τάξη μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 34 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών και να καθοριστούν κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, το πιο πάνω άρθρο ρυθμίζει τον τρόπο χρήσης των ψηφιακών καρτών οδηγού και των φύλλων καταγραφής. Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο μεταξύ άλλων προσδιορίζει πότε ο οδηγός εισάγει και πότε αφαιρεί το φύλλο καταγραφής ή την κάρτα από τον ταχογράφο, πώς χειρίζεται τους μηχανισμούς μεταγωγής της συσκευής και τι πρέπει να αναγράφει στα φύλλα καταγραφής.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, το νομοσχέδιο συζητήθηκε σε συνεδρία τριμερούς τεχνικής επιτροπής υπό την προεδρία του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, όπου ζητήθηκαν σχόλια/απόψεις από τα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και λήφθηκαν απαντήσεις μόνο από την ΠΕΟ και τη ΔΕΟΚ, οι οποίες συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου. Επισημαίνεται ότι παράλληλα έτυχαν ενημέρωσης για το νομοσχέδιο και οι εμπλεκόμενες οργανώσεις ΠΟΒΕΚ, Σύνδεσμος Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΣΕΑ, οι οποίες ωστόσο δεν υπέβαλαν οποιεσδήποτε παρατηρήσεις.

Σημειώνεται ότι όλοι όσοι παρευρέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

5 Οκτωβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων