Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Υγειονομικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Σωτήρης Σαμψών, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Ρίκκος Μαππουρίδης Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Σεπτεμβρίου 2015. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, της ΠΑΣΥΔΥ και του Κλάδου Υγειονομικών Υπηρεσιών της ΠΑΣΥΔΥ.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Υγειονομικού Λειτουργού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2009 συμπεριλήφθηκαν σαράντα δύο θέσεις Υγειονομικών Λειτουργών (Κλ. Α8-Α10-Α11) με στόχο την αναβάθμιση των υπηρετούντων πτυχιούχων Υγειονομικών Επιθεωρητών σε Υγειονομικούς Λειτουργούς. Με βάση τα ίδια στοιχεία, οι θέσεις αυτές καλύπτονται σήμερα με μόνιμο προσωπικό, χωρίς όμως να υπάρχει σχετικό σχέδιο υπηρεσίας, γι’ αυτό και κρίθηκε σκόπιμη η κατάθεση των υπό αναφορά κανονισμών.

Κατά τη συζήτηση των προτεινόμενων κανονισμών, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι το μόνιμο προσωπικό στις θέσεις αυτές εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς την ύπαρξη σχεδίου υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ ενημέρωσε περαιτέρω την επιτροπή ότι η μη ύπαρξη σχεδίου υπηρεσίας προκαλεί λειτουργικά προβλήματα στην υπηρεσία και εξέφρασε την άποψη ότι είναι απαραίτητη η έγκριση και εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των προτεινόμενων κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προτεινόμενων κανονισμών κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης.

22 Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων