Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Πρόδρομος Προδρόμου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Μαρία Κυριακού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε να διαγραφούν πλήρως από αυτόν διατάξεις που αφορούν την υπηρεσία του προστάτη εμπιστευμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι προστάτης εμπιστευμάτων σημαίνει πρόσωπο άλλο από τον εμπιστευματοδόχο, στο οποίο εκχωρούνται οποιασδήποτε φύσεως εξουσίες από το έγγραφο που δημιουργεί ή που τεκμηριώνει το εμπίστευμα, περιλαμβανομένης της εξουσίας να συμβουλεύει τον εμπιστευματοδόχο αναφορικά με την άσκηση των εξουσιών του, και περιλαμβάνει την εξουσία διορισμού ή ακύρωσης του διορισμού του εμπιστευματοδόχου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή, οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στην υπηρεσία του προστάτη εμπιστευμάτων αφαιρέθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας με προηγούμενη τροποποίησή της [Ν. 117(Ι) του 2014], ωστόσο εκ παραδρομής η σχετική επιφύλαξη που αναφέρεται στην εν λόγω υπηρεσία παρέμεινε σε ισχύ, ενώ στην ουσία αυτή έχει καταστεί άνευ αντικειμένου.

Συναφώς, με το νομοσχέδιο σκοπείται η διαγραφή της εν λόγω επιφύλαξης.

Σημειώνεται ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, με επιστολή του ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2015, δήλωσε ότι συμφωνεί με το σκοπό του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής και το μέλος της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγούνται κατά πλειοψηφία την ψήφισή του σε νόμο.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου από τη Βουλή ο τίτλος του θα αναφέρεται ως «Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

22 Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων