Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015» και τους κανονισμούς «Οι περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2015»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Ζαχαρίου, πρόεδρος Γιαννάκης Γαβριήλ
Ανδρέας Μιχαηλίδης Κώστας Κώστα
Μαρία Κυριακού Άγγελος Βότσης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, καθώς και τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του ίδιου υπουργείου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, της ΟΕΒ και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Το ΚΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Λογιστών Κύπρου (ΣΑΛΚ), ο Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εγκεκριμένων Λογιστών-Ελεγκτών Κύπρου, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και το Institute of Directors Cyprus, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου και των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 67 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, είναι η τροποποίηση του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου και των περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Κανονισμών, αντίστοιχα, έτσι ώστε να δοθεί η επιλογή στους ετερόρρυθμους συνεταίρους ενός συνεταιρισμού να συμμετέχουν σε αυτούς με μετοχές, αντί απλώς με κάποιο κεφάλαιο, με την επιφύλαξη ότι ο ετερόρρυθμος συνέταιρος με μετοχές δε θα λαμβάνει μέρος στη διεύθυνση και στις εργασίες του συνεταιρισμού, αλλά ούτε θα δεσμεύει το συνεταιρισμό.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, προστίθενται στο βασικό νόμο οι νέοι όροι «ετερόρρυθμος συνέταιρος», καθώς και «Έφορος» και «Έφορος Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών» και με τους υπό εξέταση κανονισμούς γίνεται η απαραίτητη αντικατάσταση των εντύπων που αφορούν στην αίτηση για εγγραφή συνεταιρισμού και στις αλλαγές στα στοιχεία συνεταιρισμού.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις παρέχεται η δυνατότητα προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων μέσα στους συνεταιρισμούς και ενισχύεται η επιχειρηματική δραστηριότητα συνεταιρισμών στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης και της έγκρισης του νομοσχεδίου και των κανονισμών, αντίστοιχα.

Ο εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ κατά την τοποθέτησή του ανέφερε ότι συμφωνεί με τη ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, επεσήμανε όμως ότι ο ΣΕΛΚ θεωρεί ότι υπάρχει ασάφεια στο σχετικό άρθρο του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη διανομή μερίσματος προς τους ετερόρρυθμους συνέταιρους διά μετοχών.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου και της έγκρισης των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των πιο πάνω σχεδίων νόμου κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η παρούσα έκθεση τίθεται ενώπιον της ολομέλειας για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

22 Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων