Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Ενοποίησης και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Φειδίας Σαρίκας
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Δημήτρης Συλλούρης
Χρίστος Μέσης Γιώργος Περδίκης
Ανδρέας Κυπριανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιουνίου και στις 10 και 17 Σεπτεμβρίου 2015. Στις δύο πρώτες συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αναδασμού και του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων του ίδιου υπουργείου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του, με απώτερο στόχο την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών εφαρμογής μέτρων αναδασμού, καθώς και την επέκταση του θεσμού του αναδασμού σε ορισμένους τομείς.

Ειδικότερα, με τον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η μεταφορά και κατ’ επέκταση η υπαγωγή των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αναδασμού από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η μετονομασία του σε Υπηρεσία Αναδασμού.

2. Η επέκταση του θεσμού του αναδασμού και σε άλλους τομείς, προκειμένου να εξασφαλίζεται από όσο το δυνατό περισσότερους ιδιοκτήτες γης, χωρίς απαλλοτρίωση και μέσω της κτηματικής αναδιοργάνωσης, η αναγκαία έκταση γης για την εκτέλεση και την αξιοποίηση έργων τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία υποδομών, την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και την προστασία περιοχών περιβαλλοντικής σημασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, η μεταφορά και η ενσωμάτωση του Τμήματος Αναδασμού στο Υπουργείο Εσωτερικών ως ξεχωριστής υπηρεσίας η οποία θα είναι αρμόδια για θέματα αναδασμού, περιλαμβανομένου και του αστικού αναδασμού, κρίθηκε αναγκαία, με γνώμονα την καλύτερη εφαρμογή των αρχών του αναδασμού και λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικά μεγάλο μέρος των αναγκών για ενοποίηση και αναδιανομή κτημάτων θα αφορά τις αστικές περιοχές.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις αναμένεται να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας. Τέλος, όπως επισημάνεται, η εφαρμογή μέτρων αναδασμού αντί της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τη Δημοκρατία, με στόχο την υλοποίηση ορισμένων έργων, αποτελεί διεθνή πρακτική η οποία είναι προς το συμφέρον των ιδιοκτητών γης.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου από νομοτεχνικής απόψεως, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ενοποιήσεως και Αναδιανομής Αγροτικών Κτημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

22 Σεπτεμβρίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων