Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Προστασία Αγοραστών) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών:
Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος
Άγγελος Βότσης Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Πρόδρομος Προδρόμου Χρίστος Μέσης
Μάριος Μαυρίδης Ανδρέας Κυπριανού 
Μαρία Κυριακού Κυριάκος Χατζηγιάννης  
Σταύρος Ευαγόρου Νίκος Νουρής
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Πάμπος Παπαγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Νίκος Νικολαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Γιώργος Περδίκης Δημήτρης Συλλούρης
Νίκος Κουτσού Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν αυθημερόν τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκαν επείγοντες.

Σημειώνεται ότι οι επιτροπές είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τους κανονισμούς πριν από την κατάθεσή τους στη Βουλή σε τρεις συνεδρίες τους, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 και την 31η Αυγούστου, καθώς και την 1η Σεπτεμβρίου 2015. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον των επιτροπών ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών και ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του ίδιου υπουργείου, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, των Συμβουλίων Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού-Αμαθούντας, Λάρνακας, Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών, του Συνδέσμου Επιστημόνων Εκτιμητών και Συμβούλων Ακινήτων Κύπρου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ακίνητης Ιδιοκτησίας (FIABCI), του Συνδέσμου Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών και του Συνδέσμου Προστασίας Πρώτης Κατοικίας. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ακινήτων και ο Σύνδεσμος Προώθησης Ανάπτυξης Ακινήτων, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες των επιτροπών. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στις εν λόγω συνεδρίες, απέστειλε γραπτώς τις θέσεις του αναφορικά με τις πρόνοιες των κανονισμών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας που να ρυθμίζει επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή, υπό προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πωλητής αδυνατεί να μεταβιβάσει το ακίνητο επ’ ονόματί του, καθότι το εν λόγω ακίνητο υπόκειται σε υποθήκη ή/και εμπράγματο βάρος ή/και απαγόρευση, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος εκποίησης του ακινήτου προς ικανοποίηση του εμπράγματου βάρους επ’ αυτού.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις ακόλουθες διαδικασίες:

1. Αυτεπάγγελτη εξέταση από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι αγοραστή.

2. Εξέταση αίτησης μεταβίβασης ακινήτου επ’ ονόματι αγοραστή από το διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας η οποία υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δικαίωμα υποβολής τέτοιας αίτησης.

3. Μεταφορά υποθήκης ή/και εμπράγματου βάρους ή/και απαγόρευσης από το υπό μεταβίβαση ακίνητο σε άλλο ακίνητο.

4. Τεκμηρίωση της ένστασης μεταβίβασης ακινήτου, καθώς και της μεταφοράς υποθήκης ή/και εμπράγματου βάρους ή/και απαγόρευσης σε άλλο ακίνητο με την κατάθεση αποδεικτικών στοιχείων.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί αποσκοπούν στη ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων που προκύπτουν από τις πρόνοιες του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 18) Νόμος του 2015», το οποίο εκκρεμεί ενώπιον των δύο επιτροπών και του οποίου η εξέταση άρχισε στις 29 Ιουνίου 2015 σε σχέση με τις ακολουθητέες διαδικασίες προς μεταβίβαση ακινήτου επ’ ονόματι του αγοραστή στις πιο πάνω αναφερόμενες περιπτώσεις.

Όπως είναι γνωστό, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται η επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα μεγάλος αριθμός “εγκλωβισμένων” αγοραστών ακινήτων, επ’ ονόματι των οποίων, παρ’ όλο που οι ίδιοι έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή, η μεταβίβαση του αγορασθέντος ακινήτου τους δεν είναι δυνατή, διότι αυτό βαρύνεται με υποθήκες, άλλα εμπράγματα βάρη ή απαγορεύσεις.

Οι πρόεδροι και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

3 Σεπτεμβρίου 2015

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων