Αρχείο

    

Κοινή έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2015»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή                              Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Οικονομικών και Προϋπολογισμού:               Εσωτερικών:

          Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος          Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος

          Άγγελος Βότσης                                             Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου

          Πρόδρομος Προδρόμου                               Χρίστος Μέσης         

          Μάριος Μαυρίδης                                          Νίκος Νουρής

          Μαρία Κυριακού                                            Φειδίας Σαρίκας

          Γιάννος Λαμάρης                                           Δημήτρης Συλλούρης

          Πάμπος Παπαγεωργίου                               Γιώργος Περδίκης

          Νίκος Νικολαΐδης                                          Μη μέλη των επιτροπών:

          Γιώργος Περδίκης                                         Αβέρωφ Νεοφύτου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησαν από κοινού την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τη βουλευτή κ. Μαρία Κυριακού εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, σε συνεδρία τους, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2015. Στη συνεδρία των επιτροπών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε στις περιπτώσεις εκκαθάρισης αφερέγγυας εταιρείας να εφαρμόζονται οι περί Πτώχευσης Κανονισμοί, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του περί Πτώχευσης Νόμου, σε θέματα που αφορούν την επαλήθευση και το συμψηφισμό. Περαιτέρω, σκοπείται όπως οι προτεινόμενες ρυθμίσεις ισχύσουν αναδρομικά από την 7η Μαΐου 2015.

Σύμφωνα με την εισηγήτρια της πρότασης νόμου, με την προτεινόμενη ρύθμιση επαναφέρονται οι διατάξεις οι οποίες εκ παραδρομής είχαν διαγραφεί από τη βασική νομοθεσία στα πλαίσια της θέσπισης του Πλαισίου Αφερεγγυότητας, με τις οποίες εισήχθησαν στον περί Εταιρειών Νόμο κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του περί Πτώχευσης Νόμου που αφορούν τη δυνατότητα αμοιβαίας πίστωσης και συμψηφισμού αμοιβαίων χρεών ή αμοιβαίων συναλλαγών μεταξύ πτωχεύσαντος και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ώστε αυτές να εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκκαθάρισης αφερέγγυων εταιρειών.

Όπως η ίδια δήλωσε, η εκ παραδρομής διαγραφή των εν λόγω διατάξεων επενεργεί εις βάρος των αφερέγγυων εταιρειών, καθώς και των πιστωτών και των μετόχων τους και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Ειδικότερα, η απουσία του εργαλείου του συμψηφισμού θα επηρεάσει σημαντικά την Κύπρο, η οποία αποτελεί διεθνές κέντρο επιχειρήσεων, καθότι οι κυπριακές εταιρείες, περιλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, θα αποστερηθούν της δυνατότητας διεθνούς δανεισμού και συνομολόγησης συμβάσεων παροχής χρηματοπιστωτικών εξασφαλίσεων. Επιπροσθέτως, συμβάσεις δανεισμού και χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνομολογηθεί στη βάση των διατάξεων που έχουν απαλειφθεί, δυνατόν να επηρεαστούν, δημιουργώντας αρνητική εικόνα στις διεθνείς αγορές ως προς τη σταθερότητα του νομικού συστήματος της χώρας.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αφού συμφώνησε με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, δήλωσε ότι η επαναφορά στον περί Εταιρειών Νόμο των διατάξεων οι οποίες εκ παραδρομής έχουν διαγραφεί είναι αναγκαία, ούτως ώστε μεταξύ άλλων να υπάρξει συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Επιπροσθέτως, εισηγήθηκε όπως διευκρινιστεί στο κείμενο της πρότασης νόμου ότι κατά την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα τυγχάνουν κατ’ αναλογία εφαρμογής οι διατάξεις του περί Πτώχευσης Νόμου που ρυθμίζουν την άσκηση του δικαιώματος συμψηφισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

7 Ιουλίου 2015

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων